Sprawdzenie przebiegu samochodu po numerze VIN

Skorzystaj z darmowej weryfikacji przebiegu po VIN i w ciągu zaledwie kilku minut uzyskaj kompleksowy raport historii VIN.

Wyszukiwanie historii pojazdu

Czym jest odczyt przebiegu samochodu?

Jeśli chcesz błyskawicznie oraz bez najmniejszych trudności sprawdzić, czy używany samochód jest w dobrym stanie technicznym, kluczowe znaczenie ma sprawdzenie jego przebiegu. Parametr ten określa dystans przebyty przez pojazd od chwili zjazdu z linii produkcyjnej lub od momentu ostatniego resetowania licznika. Przebieg jest zawsze podawany w milach lub kilometrach, zależnie od kraju lub regionu.
Stan licznika jest szczególnie ważny przy zakupie używanego pojazdu. Chcący zbyć auto sprzedawca powinien udostępnić informacje o stanie licznika. Niektóre oznaczenia, takie jak „Faktyczny”, „Nierzeczywisty”, „Przekroczone limity mechaniczne” i „Zwolniony z odczytu” mogą ujawnić status prawny licznika. Zawsze istnieje jednak możliwość zaznajomienia się z dodatkowymi informacjami dzięki ClearVin, który oferuje sprawdzenie przebiegu danego samochodu!

Jak sprawdzić przebieg samochodu po VIN?

Na rynku działa wielu dostawców danych VIN, takich jak ClearVin, którzy oferują usługę sprawdzenia przebiegu auta po numerze VIN dostępną w zaledwie kilka kliknięć lub poprzez urządzenia mobilne. Na wstępie kluczowym jest zidentyfikowanie numeru VIN, 17-cyfrowego kodu, który to jest unikalny dla każdego pojazdu. Numer VIN można znaleźć na desce rozdzielczej, we framudze drzwi po stronie kierowcy lub w dowodzie rejestracyjnym i w dokumentacji ubezpieczeniowej danego pojazdu. Po zidentyfikowaniu numeru VIN, należy wprowadzić go na stronie internetowej dostawcy danych VIN, aby sprawdzić przebieg auta.
W raporcie historii pojazdu udostępnianej przez ClearVin znaleźć można informacje o dacie, przebiegu i źródle danych, na podstawie którego została przeprowadzona bezpłatna kontrola licznika. Pamiętaj, aby korzystać wyłącznie z wiarygodnych źródeł danych, takich jak te, które oferuje ClearVin.

Skąd ClearVin pobiera dane o przebiegu?

ClearVin, wiarygodny dostawca danych VIN, pozyskuje dane o przebiegu z wielu źródeł, w tym z krajowego systemu informacji o pojazdach silnikowych (NMVTIS), stanowych DMV, historii sprzedaży i wielu innych.
Poprzez kompilację informacji pochodzących z wielu źródeł, jesteśmy w stanie przedstawić entuzjastom motoryzacji kompleksowy i dokładny przegląd historii przebiegu pojazdu, oferując bezpłatne sprawdzenie stanu licznika. Analiza taka, uzupełniona o oświadczenie dotyczące licznika, pomaga użytkownikom podejmować świadome decyzje podczas oceny historii pojazdu.

Czym są zmiana ustawień licznika i kontrola cofnięcia licznika?

Kiedy sprzedawcy używanych samochodów chcą zwiększyć cenę pojazdu i ukryć problemy techniczne, mogą oni manipulować stanem licznika, co z kolei pozwala im zmniejszyć przebieg. Aby zapobiec oszustwom, możesz przeprowadzić kontrolę cofnięcia licznika. Proces ten obejmuje sprawdzenie historii pojazdu i przebiegu poprzez analizę dokumentacji serwisowej, przeprowadzanie kontroli pojazdu i sprawdzanie licznika po VIN. Niekiedy wykorzystywana jest również funkcja cyfrowego przywracania licznika, która często wiąże się z ingerencją w układ elektroniczny samochodu w celu wyświetlenia przebiegu niższego niż faktyczny.
W tych właśnie przypadkach przydatna okazać się może możliwość bezpłatnego sprawdzenia przebiegu na podstawie numeru VIN. Porównując zarejestrowany przebieg z historią pojazdu, istnieje możliwość bezproblemowego zidentyfikowania wszelkich niezgodności lub potencjalnych manipulacji licznikiem.

Co rozumieć należy przez oznaczenie „zwolniony z odczytu”?

Departament Pojazdów Silnikowych (DMV) lub pochodna instytucja przyznaje oznaczenie „zwolniony z odczytu” w przypadku, gdy przebieg pojazdu przekroczył limit mechaniczny lub gdy integralność licznika została naruszona. Uniemożliwia to dokładne określenie rzeczywistego przebiegu, natomiast sprawdzenie stanu licznika po VIN może w takich sytuacjach nie przynieść zadowalających rezultatów. Zwolnienie z odczytu chroni kupujących przed koniecznością płacenia wyższej kwoty za pojazd na podstawie nieprawidłowych lub błędnych odczytów przebiegu.
Należy wspomnieć, że kryteria wydawania oznaczeń „zwolniony z odczytu” różnią się w zależności od stanu i obejmują takie czynniki jak wiek pojazdu lub przechowywanie go w stanie niezdatnym do jazdy. Niektóre stany mogą wymagać dodatkowej dokumentacji lub inspekcji przed przyznaniem wspomnianego oznaczenia.

Wyszukiwanie historii pojazdu