Проверка на километража по VIN

Възползвайте се от безплатна проверка на пробега по VIN и получете подробен отчет за историята на VIN за няколко минути.

Проверка на автомобила

Какво е показанието на километража на автомобила?

Ако искате бързо, но лесно да разберете дали даден употребяван автомобил е в добро техническо състояние, проверката на километража е от ключово значение. Този параметър се отнася до разстоянието, което превозното средство е изминало, откакто е излязло от производствената линия или от последния път, когато одометърът е бил нулиран. Отчитането винаги се показва в мили или километри, в зависимост от държавата или региона.
Отчитането на километража е особено важно да знаете, когато купувате употребявано превозно средство. По време на прехода на собственост продавачът трябва да предостави информация за показанията на километража. Някои обозначения, като „Действително“, „Недействително“, „Превишава механичните граници“ и „Освободено“, разкриват правния статут на километража. Можете обаче да разкриете повече подробности с кола ClearVin

Как да проверите пробега на автомобила по VIN?

Има много доставчици на VIN данни, като ClearVin, които ви позволяват да проверите пробега по VIN само с няколко щраквания или докосвания на смартфон. За да започнете, намерете VIN, отделен 17-цифрен код, уникален за всяко превозно средство. Можете да намерите VIN на арматурното табло, в прага на вратата от страната на водача или в документите за регистрация и застраховка на автомобила. След като намерите VIN, въведете го на уебсайта на доставчика на VIN данни, за да проверите пробега.
В отчета за хронологията на превозното средство ClearVin ще намерите информация за датата, пробега и източника на данни, когато става дума за нашата безплатна проверка на километража. Не забравяйте да използвате само надеждни източници на данни като ClearVin.

Къде ClearVin взема данни за пробега?

ClearVin, надежден доставчик на данни за VIN, извлича данни за пробега от множество канали, включително Националната информационна система за заглавия на моторни превозни средства (NMVTIS), Националната служба за превозни средства (NVS), Националната администрация за безопасност на движението по магистралите (NHTSA) и други.
Чрез комбиниране на информация от тези канали за информация за превозни средства, ние предоставяме на автомобилните ентусиасти изчерпателен и точен преглед на историята на пробега на превозното средство, предлагайки безплатна проверка на километража. Това, заедно с изявлението за разкриване на километража, помага на потребителите да вземат добре информирани решения, когато оценяват миналото на автомобила.

Какво представлява настройката на километропоказателя и проверката за връщане на километража?

Когато продавачите на употребявани автомобили искат да увеличат цената на автомобила и да скрият технически проблеми, те могат да използват манипулиране на километража, за да намалят броя на пробега. За да предотвратите измами, можете да извършите проверка на одометъра. Този процес включва проверка на историята на превозното средство и пробега чрез преглед на сервизните записи, извършване на инспекции на превозното средство и извършване на проверка на VIN километраж. Има и връщане назад на цифровия одометър, което често включва манипулиране на електронната система на автомобила, за да се покаже по-малък пробег.
Тук влиза в действие безплатна проверка на пробега по VIN. Чрез сравняване на записаните километри с историята на превозното средство, всички несъответствия или потенциални манипулации на километража могат лесно да бъдат идентифицирани.

Какво означава заглавието „Освободен“ пробег?

Отделът за моторни превозни средства (DMV) или друга съответна институция дава "освободен" пробег, когато километражът на превозното средство е надвишил механичните си граници или е бил манипулиран. Това прави невъзможно точното определяне на истинския пробег и проверката на VIN километража може да бъде без значение в такива ситуации. Това освобождаване предпазва купувачите от плащане въз основа на подвеждащи показания на километража.
Важно е да се отбележи, че критериите за издаване на освободени заглавия варират в различните държави, включително фактори като възраст на превозното средство или неоперативно съхранение. Някои държави може да изискват допълнителна документация или проверки, преди да предоставят освободено право на собственост.

Проверка на автомобила