Warunki i postanowienia

Zapraszamy! Dzięki za korzystanie z CLEARVIN.com. Korzystając z naszej strony internetowej, produktów i usług, akceptujesz i zgadzasz się z naszymi Warunkami i Oświadczeniem o WYŁĄCZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI NMVTIS i NVS, więc poświęć trochę czasu na przeczytanie i zapoznanie się z warunkami i postanowieniami NMVTIS i NVS poniżej. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o Skontaktuj się z nami

1. KORZYSTANIE Z WITRYNY.

JEST TO UMOWA PRAWNA MIĘDZY TOBĄ A CLEARVIN, OKREŚLAJĄCA WARUNKI REGULUJĄCE KORZYSTANIE Z PRODUKTÓW I USŁUG CLEARVIN OFEROWANYCH NA JEJ STRONIE INTERNETOWEJ HTTPS:\\WWW.CLEARVIN.COM ("STRONA INTERNETOWA" LUB "CLEARVIN") (ŁĄCZNIE "USŁUGA" LUB "USŁUGI"). KORZYSTAJĄC Z TEJ STRONY, ZGADZASZ SIĘ PRZESTRZEGAĆ NINIEJSZYCH WARUNKÓW. JEŚLI NIE CHCESZ BYĆ ZWIĄZANY TYMI WARUNKAMI, WYJDŹ Z WITRYNY JUŻ TERAZ. TWOIM LEKARSTWEM NA NIEZADOWOLENIE Z TEJ STRONY LUB JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW, USŁUG, TREŚCI LUB INNYCH INFORMACJI DOSTĘPNYCH NA LUB ZA POŚREDNICTWEM TEJ WITRYNY JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z WITRYNY I / LUB TYCH KONKRETNYCH PRODUKTÓW LUB USŁUG. TWOJA UMOWA Z NAMI DOTYCZĄCA PRZESTRZEGANIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA WCHODZI W ŻYCIE NATYCHMIAST PO ROZPOCZĘCIU KORZYSTANIA Z TEJ STRONY.

2. OPIS USŁUGI CLEARVIN.

CLEARVIN specjalizuje się w dostępie do krytycznych danych dla dealerów motoryzacyjnych i konsumentów zaangażowanych w zakup używanych samochodów. Usługa historii pojazdów CLEARVIN zapewnia raporty historii pojazdów w czasie rzeczywistym. Clearvin Vehicle History Reports zawiera tytuł i dane marki z National Motor Vehicle Title Information System (NMVTIS), jak również kradzieżi i zastawu informacji, które są dodawane do raportów historii pojazdu i nie jest dostarczany przez NMVTIS. Dzięki współpracy z NMVTIS, CLEARVIN Vehicle History Reports są dostępne dla samochodów, motocykli, autobusów, ciężarówek, pojazdów rekreacyjnych (RV), samochodów kempingowych i ciągników.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA I SPRZĘTU.

Korzystanie z Usługi CLEARVIN wymaga dostępu do Internetu (mogą obowiązywać opłaty), pewnego oprogramowania (mogą obowiązywać opłaty) i może wymagać okresowego uzyskiwania aktualizacji lub uaktualnień. Ponieważ korzystanie z Usług wiąże się ze sprzętem, oprogramowaniem i dostępem do Internetu, wydajność tych czynników może mieć wpływ na możliwość korzystania z Usług. Zaleca się szybki dostęp do Internetu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że takie wymagania systemowe, które mogą być zmieniane od czasu do czasu, są jego obowiązkiem. Usługi nie są częścią żadnego innego produktu lub oferty, a żaden zakup (w stosownych przypadkach) lub uzyskanie jakiegokolwiek innego produktu nie będą interpretowane w celu reprezentowania lub zagwarantowania Ci dostępu do Usług.

4. WYMAGANIA WIEKOWE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z USŁUGI.

Usługi są dostępne dla osób w wieku 13 lat lub starszych. Jeśli jesteś 13- starszym lub poniżej 18 roku życia, powinieneś zapoznać się z niniejszymi warunkami z rodzicem lub opiekunem, aby upewnić się, że ty i Twój rodzic lub opiekun rozumieją te warunki.

5. CZEGO NALEŻY, A CZEGO NIE NALEŻY OCZEKIWAĆ OD CLEARVIN.

Powinny to być Twoje oczekiwania podczas korzystania z Usług CLEARVIN:

a. JAKOŚĆ I DOSTAWA.Please understand that CLEARVIN provides no guarantee that

b. TREŚĆ KOMUNIKATÓW.CLEARVIN nie kontroluje ani nie posiada żadnej wiedzy na temat treści jakichkolwiek komunikatów rozpowszechnianych przez korzystanie z Usług. Za treść powiadomienia odpowiada wyłącznie osoba, od której pochodzą takie treści. W związku z tym użytkownik może być narażony na treści obraźliwe, niezgodne z prawem, szkodliwe dla nieletnich, nieprzyzwoite lub w inny sposób budzące sprzeciw.

c. DOSKONALENIE TECHNICZNE I KONSERWACJA.CLEARVIN może zmieniać funkcje techniczne, aby dotrzymać kroku najnowszym wymaganiom i rozwojowi technologicznemu lub przestrzegać wszelkich przepisów. CLEARVIN może również być musiał naprawiać, ulepszać i/lub uaktualniać Usługi, co może wymagać od nas okresowego ograniczania, ograniczania, zawieszania, zakłócania i/lub przerywania Usług.

d. OGÓLNE PRAKTYKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA I PRZECHOWYWANIA.Użytkownik zgadza się, że CLEARVIN nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usunięcie lub nieprzechowanie lub przekazanie jakichkolwiek treści i innych komunikatów prowadzonych przez Usługi. CLEARVIN zastrzega sobie prawo do tworzenia limitów użytkowania i przechowywania według własnego uznania w dowolnym momencie za powiadomieniem lub bez powiadomienia.

e. TREŚĆ USŁUGI.CLEARVIN nie ponosi odpowiedzialności za treści osób trzecich (w tym, bez ograniczeń, wirusy lub inne funkcje wyłączające), ani nie ma obowiązku monitorowania takich treści osób trzecich. CLEARVIN zastrzega sobie prawo do usunięcia lub odmowy rozpowszechniania jakichkolwiek treści w Usługach, takich jak treści, które naruszają warunki niniejszej Umowy. CLEARVIN zastrzega sobie również prawo dostępu do niniejszej Umowy, odczytu, zachowania i ujawnienia wszelkich informacji, które uzna za niezbędne do (a) spełnienia wszelkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji, procesów prawnych lub żądań rządowych, (b) egzekwowania niniejszej Umowy, w tym dochodzenia w sprawie potencjalnych naruszeń niniejszej Umowy, (c) wykrywania, zapobiegania lub rozwiązywania w inny sposób oszustw, bezpieczeństwa lub problemów technicznych, (d) odpowiadania na prośby użytkowników o wsparcie lub (e) ochrony praw. , własność lub bezpieczeństwo CLEARVIN, jego użytkowników i społeczeństwa. CLEARVIN nie ponosi odpowiedzialności za wykonywanie lub niewłaskowanie swoich praw wynikających z niniejszej Umowy.

f. WYPOWIEDZENIE.CLEARVIN zastrzega sobie prawo do zmiany opłat i/lub niniejszych warunków. Możemy zawiesić lub zakończyć Świadczenie Usługi, jeśli uznamy, że naruszasz Warunki clearvin. Usługi CLEARVIN podlegają również rozwiązaniu w przypadku zakończenia lub wygaśnięcia usługi bezprzewodowej. CLEARVIN może zaprzestać świadczenia Usług w dowolnym momencie.

6. CZEGO CLEARVIN OCZEKUJE OD CIEBIE.

Korzystając z Usług CLEARVIN, użytkownik akceptuje i potwierdza, że będzie przestrzegać następującej funkcji: Clearvin Services wymaga rejestracji konta ("Konto"). Rejestracje konta są ograniczone na unikalną osobę. Przeniesienie konta lub cesja jest ogólnie niedozwolona, chyba że zgodę na piśmie przez CLEARVIN.

A. Podczas tworzenia konta informacje podane dla konta muszą być zgodne z adresem, numerem telefonu i/lub innymi unikatowymi informacjami identyfikacyjnymi skojarzonymi z metodą identyfikacji. Użytkownik może zarejestrować wiele Kont według metody identyfikacji wyłącznie według własnego uznania CLEARVIN. Jedno Konto może być używane przez jedną osobę fizyczną lub prawną, taką jak dealer samochodowy, według własnego uznania i zgodnie z wymaganiami CLEARVIN. Dodatkowe Konta poza pierwszym Kontem na unikalnego użytkownika mogą podlegać opłatom przy tworzeniu Konta. Użytkownik nie może przenosić swojego Konta na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody CLEARVIN; niezależnie od powyższego, CLEARVIN nie będzie bezzasadnie odmówić zgody na przeniesienie Konta w dobrej kondycji z powodu funkcjonowania ważnej pisemnej woli jednej osobie fizycznej, pod warunkiem że odpowiednie powiadomienie i dokumentacja zostaną dostarczone zgodnie z żądaniem CLEARVIN.

b. CLEARVIN ma prawo w dowolnym momencie z jakiegokolwiek powodu lub bez powodu zawiesić lub zamknąć Konto Użytkownika, rozwiązać niniejszą Umowę i/lub odmówić wszelkiego obecnego lub przyszłego korzystania z Usług bez powiadomienia lub odpowiedzialności wobec Użytkownika. W przypadku zawieszenia lub zamknięcia Konta użytkownika lub niniejszej Umowy użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie otrzyma zwrotu ani wymiany za niewykorzystany czas subskrypcji, jakichkolwiek opłat licencyjnych lub subskrypcyjnych, jakichkolwiek treści lub danych związanych z Kontem użytkownika lub za cokolwiek innego.

c. Konta powiązane z rachunkami zaległymi podlegają działaniom naprawczym związanym z rachunkiem zalegającym.

d. W przypadku zawieszenia lub rozwiązania Konta z powodu naruszenia niniejszej Umowy lub zaległości płatniczych użytkownika (w każdym przypadku, zgodnie z ustaleniami według własnego uznania CLEARVIN), CLEARVIN może zawiesić lub zamknąć Konto związane z takim naruszeniem oraz wszelkie lub wszystkie inne Konta posiadane przez Użytkownika lub jego dyrektorów, urzędników, pracowników, podmioty stowarzyszone, agentów, wykonawców lub licencjodawców, a naruszenie użytkownika zostanie uznane za mające zastosowanie do wszystkich takich Kont.

e. PŁATNE USŁUGI/UMOWA OPŁACENIE.

i. Prawo do zmiany cen i dostępności Produktów. Ceny i dostępność jakichkolwiek Usług mogą ulec zmianie w dowolnym momencie.

ii. Usługi CLEARVIN wymagają uiszczenia opłaty. Użytkownik musi posiadać Konto i uiścić opłaty za korzystanie z niektórych Usług CLEARVIN zgodnie z aktualnymi stawkami.

iii. Płatność. Wszelkie płatności za usługi będą dokonywane przez Klienta w dolarach amerykańskich za pośrednictwem zatwierdzonego podmiotu przetwarzającego płatności, takiego jak Authorize.net lub PayPal. Płatności nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem sytuacji, gdy wyjątek jest zatwierdzany przez przedstawiciela www.CLEARVIN.com. Odpowiedni podatek od sprzedaży może być naliczany na podstawie kodu pocztowego klienta.

iv. Odpowiedzialność za Konto. JAKO WŁAŚCICIEL KONTA UŻYTKOWNIK PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE PONIESIONE OPŁATY, W TYM OBOWIĄZUJĄCE PODATKI, ORAZ ZA WSZYSTKIE ZAKUPY DOKONANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB OSOBĘ, KTÓRA KORZYSTA Z JEGO KONTA, W TYM RODZINĘ, PRZYJACIÓŁ, DYREKTORÓW, URZĘDNIKÓW, PRACOWNIKÓW, PODMIOTY STOWARZYSZONE, AGENTÓW, WYKONAWCÓW LUB LICENCJODAWCÓW LUB JAKĄKOLWIEK INNĄ STRONĘ TRZECIĄ. OZNACZA TO, ŻE UŻYTKOWNIK PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE UŻYCIE I ZAKUPY NA SWOIM KONCIE, NAWET TE DOKONANE NIEZGODNIE Z PRAWEM LUB OSZUKAŃCZO LUB BEZ TWOJEJ ZGODY. W PRZYPADKU ZGUBIENIE LUB KRADZIEŻY TELEFONU KOMÓRKOWEGO, KOMÓRKOWEGO LUB SATELITARNEGO NALEŻY NATYCHMIAST POWIADOMIĆ O TYM UŻYTKOWNIKA CLEARVIN.

v. Opłaty pobierane przez Strony i Sprzedawców Zewnętrznych. Możemy udostępniać linki do innych stron internetowych. Niektóre z tych stron internetowych mogą pobierać oddzielne opłaty, które nie są zawarte w żadnej subskrypcji lub innych opłatach, które użytkownik może uiścić na rzecz CLEARVIN. Wszelkie oddzielne opłaty lub obowiązki, które ponosisz w kontaktach z osobami trzecimi, są twoim obowiązkiem.

vi. Brak odsprzedaży Usługi. O ile clearvin wyraźnie nie wyrazi na to pisemnej zgody, użytkownik zobowiązuje się nie powielać, nie powielać, kopiować, sprzedawać, handlować, odsprzedawać, redystrybuować ani wykorzystywać w celach komercyjnych: (a) części Usług; (b) korzystania z Usług, w tym metod reagowania CLEARVIN; lub (c) dostęp do Usług, w tym między innymi informacje o Koncie.

vii. Informacje zgłaszane samodzielnie. Jeśli zdecydujesz się wprowadzić jakiekolwiek informacje, osobiste lub inne, na tej stronie lub w jakiejkolwiek innej witrynie, do której odwołuje się niniejsza strona lub do której do nich powiązano, upoważniasz nas w ten sposób do wykorzystania tych informacji zgodnie z naszą Polityką prywatności i przekazania tych informacji osobom trzecim i call center, które mogą przechowywać i wykorzystywać te informacje. W TEN SPOSÓB UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ I UPOWAŻNIA CLEARVIN, KAŻDĄ STRONĘ TRZECIĄ LUB CALL CENTER DO SKONTAKTOWANIA SIĘ Z TOBĄ TELEFONICZNIE. JEŚLI NIE CHCESZ KONTAKTOWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE, NIE PRZESYŁAJ SWOICH INFORMACJI.

f. PODPISY ELEKTRONICZNE I UMOWY. Korzystanie z Usług obejmuje możliwość zawierania umów i/lub dokonywania transakcji drogą elektroniczną. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE TWOJE ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIA ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ CLEARVIN STANOWIĄ TWOJĄ ZGODĘ I ZAMIAR, ABY BYĆ ZWIĄZANYM I PŁACIĆ ZA TAKIE UMOWY I TRANSAKCJE. TWOJA ZGODA I ZAMIAR ZWIĄZANIE SIĘ ZGŁOSZENIAMI ELEKTRONICZNYMI MAJĄ ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH ZAPISÓW DOTYCZĄCYCH WSZYSTKICH TRANSAKCJI, KTÓRE ZAWIERASZ NA TEJ STRONIE, W TYM POWIADOMIEŃ O ANULOWANIU, ZASADACH, UMOWACH I APLIKACJACH. W celu uzyskania dostępu do dokumentacji elektronicznej i przechowywania ich, może być wymagane posiadać określony sprzęt i oprogramowanie, które są wyłączną odpowiedzialnością.

7. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że CLEARVIN posiada wszelkie prawa, tytuły i udziały w Usługach, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej ("Prawa CLEARVIN"). Prawa CLEARVIN są chronione przez amerykańskie i międzynarodowe prawa własności intelektualnej, w tym prawa moralne. W związku z tym użytkownik zgadza się, że nie będzie kopiować, reprodukować, zmieniać, modyfikować, odtwarzać inżynierii ani tworzyć dzieł pochodnych z Usług lub jakiejkolwiek części Witryny CLEARVIN. Użytkownik zgadza się również, że nie będzie używał żadnych robotów, pająków, innych zautomatyzowanych urządzeń ani ręcznych procesów monitorowania lub kopiowania jakichkolwiek treści z Usługi. O ile nie uzgodniłeś inaczej na piśmie z CLEARVIN, żadne z postanowień Regulaminu nie daje ci prawa do używania jakichkolwiek nazw handlowych, znaków towarowych, znaków usługowych, logo, nazw domen i innych charakterystycznych cech marki CLEARVIN. Jeśli nie zostałeś wyraźnie upoważniony do tego przez CLEARVIN na piśmie, zgadza się, że korzystając z Usług, nie będzie używać żadnych znaków towarowych, znaku usługowego, nazwy handlowej, logo CLEARVIN w sposób, który może lub ma na celu wymieszanie właściciela lub upoważnionego użytkownika takich znaków, nazw lub logo. Jak opisano bezpośrednio poniżej, prawa CLEARVIN nie obejmują treści osób trzecich wykorzystywanych w ramach Usług, w tym treści komunikatów pojawiających się w Usługach. CLEARVIN nie rości sobie prawa własności ani kontroli nad treściami przesłanych, opublikowanych lub wyświetlanych przez Ciebie w usługach CLEARVIN lub za jego pośrednictwem. Użytkownik lub licencjodawca zewnętrzny, w stosownych przypadkach, zachowuje wszelkie patenty, znaki towarowe i prawa autorskie do wszelkich treści, które przesyła, publikuje lub wyświetla za pośrednictwem Usług CLEARVIN i jest odpowiedzialny za ochronę tych praw, stosownie do przypadku. Przesyłając, publikując lub wyświetlając treści w Usługach CLEARVIN lub za ich pośrednictwem, które mają być dostępne dla członków społeczeństwa, użytkownik udziela CLEARVIN ogólnoświatowej, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na powielanie, publikowanie i rozpowszechnianie takich treści w Usługach CLEARVIN w celu wyświetlania i rozpowszechniania Usług CLEARVIN. CLEARVIN zastrzega sobie ponadto prawo do odmowy przyjęcia, opublikowania, wyświetlenia lub przesłania jakichkolwiek Treści według własnego uznania. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada wszystkie prawa, uprawnienia i uprawnienia niezbędne do przyznania praw przyznanych w niniejszym dokumencie wszelkim przesłanym treściom.

8. ROZWIĄZANIE UMOWY.

a. Rozwiązanie umowy przez CLEARVIN. Jeśli użytkownik nie powiódł się lub CLEARVIN podejrzewa, że nie zastosował się do któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy, w tym między innymi do nieuiszczenia należnych opłat, niezapewnienie CLEARVIN ważnej karty kredytowej lub dokładnych i kompletnych danych rejestracyjnych Konta, niezabezpieczenie informacji o koncie użytkownika, naruszenie Warunków użytkowania CLEARVIN lub jakiejkolwiek licencji, naruszenie lub inne naruszenie praw osób trzecich, CLEARVIN, według własnego uznania, bez powiadomienia użytkownika, może: (I) rozwiązać niniejszą Umowę i/lub konto użytkownika, a użytkownik pozostanie odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne na koncie użytkownika do daty rozwiązania umowy włącznie; i/lub (II) wypowiedzieć licencję na oprogramowanie; i/lub (III) uniemożliwiają dostęp do Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

b. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług. CLEARVIN zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zawieszania lub przerywania Świadczenia Usług (lub jakiejkolwiek ich części lub zawartości) w dowolnym momencie za powiadomieniem lub bez powiadomienia, a CLEARVIN nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej, jeśli skorzysta z takich praw.

9. EGZEKWOWANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW.

CLEARVIN zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków, które CLEARVIN uważa za zasadnie konieczne lub właściwe w celu egzekwowania i/lub weryfikacji zgodności z jakąkolwiek częścią niniejszej Umowy (w tym między innymi prawa CLEARVIN do współpracy z jakimkolwiek procesem prawnym związanym z korzystaniem z Usług i/lub twierdzeniem osób trzecich, że korzystanie z Usług jest niezgodne z prawem i/lub narusza prawa takiej osoby trzeciej). Użytkownik zgadza się, że CLEARVIN ma prawo, bez odpowiedzialności wobec Ciebie, ujawnianie jakichkolwiek danych rejestracyjnych Konta i/lub informacji o Koncie organom ścigania, urzędnikom państwowym i/lub osobom trzecim, ponieważ CLEARVIN uważa za zasadnie konieczne lub właściwe do egzekwowania i/lub weryfikacji zgodności z jakąkolwiek częścią niniejszej Umowy (w tym między innymi prawa CLEARVIN do współpracy z jakimkolwiek procesem prawnym związanym z korzystaniem z Usług i/lub twierdzeniem strony trzeciej, że korzystanie z Usług jest niezgodne z prawem i/lub narusza prawa takiej osoby trzeciej).

10. OGÓLNA ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA.

Usługi są kontrolowane i obsługiwane przez CLEARVIN z jej biur w Stanach Zjednoczonych. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich lokalnych, stanowych, federalnych i krajowych przepisów, ustaw, rozporządzeń i przepisów mających zastosowanie do korzystania z Usługi.

11. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA MATERIAŁY LUB STRONY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH.

Niektóre treści, produkty i dane dostępne za pośrednictwem Usług mogą obejmować materiały stron trzecich. Ponadto CLEARVIN może udostępniać łącza do niektórych stron internetowych innych firm. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że CLEARVIN nie ponosi odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności takich materiałów lub stron internetowych osób trzecich. CLEARVIN NIE GWARANTUJE ANI NIE POPIERA I NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK MATERIAŁY LUB STRONY INTERNETOWE OSÓB TRZECICH, ZA JAKIEKOLWIEK INNE MATERIAŁY, PRODUKTY LUB USŁUGI, ANI GROMADZONE DANE OSÓB TRZECICH, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA JAKIEKOLWIEK INFORMACJE DOTYCZĄCE STANU, BEZPIECZEŃSTWA, ZBYWALNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, JAKOŚCI. HISTORIA WŁASNOŚCI I HISTORIA WYPADKÓW JAKIEGOKOLWIEK OSOBOWEGO POJAZDU SILNIKOWEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA JAKIMKOLWIEK TERYTORIUM NA CAŁYM ŚWIECIE LUB JAKIEKOLWIEK DANE LUB INFORMACJE, ZAWARTE LUB POMINIĘTE, Z WŁASNOŚCI OSOBOWEGO POJAZDU SILNIKOWEGO LUB DOKUMENTU REJESTRACYJNEGO WYDANEGO PRZEZ KTÓRYKOLWIEK Z 50 STANÓW STANÓW USA (LUB DYSTRYKTU KOLUMBII) LUB DOWODU REJESTRACYJNEGO POJAZDU OSOBOWEGO WYDANEGO PRZEZ JAKĄKOLWIEK PROWINCJĘ KANADY. Łącza do innych stron internetowych są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika. Użytkownik zgadza się, że nie będzie wykorzystywał żadnych materiałów osób trzecich w sposób, który naruszałby lub naruszał prawa jakiejkolwiek innej strony, oraz że CLEARVIN nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie wykorzystanie przez Ciebie.

12. ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI; OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI.

a. CLEARVIN NIE GWARANTUJE, NIE GWARANTUJE, NIE GWARANTUJE, ANI NIE GWARANTUJE, ŻE KORZYSTANIE Z USŁUG BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, A UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE OD CZASU DO CZASU CLEARVIN MOŻE USUNĄĆ USŁUGĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY LUB ANULOWAĆ USŁUGĘ W DOWOLNYM MOMENCIE, BEZ POWIADOMIENIA.

b. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTANIE Z USŁUG LUB NIEMOŻNOŚĆ KORZYSTANIA Z NICH ODBYWA SIĘ NA WŁASNE RYZYKO. USŁUGA I WSZYSTKIE USŁUGI ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI SĄ (Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH PRZEZ CLEARVIN) DOSTARCZONE "TAK JAK JEST" I "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI" DO UŻYTKU, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU I NIEDOKRWOWANIA. PONIEWAŻ NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI, POWYŻSZE WYŁĄCZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO CIEBIE. PONADTO NIE MA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH POJAZDÓW SILNIKOWYCH, O KTÓRYCH INFORMACJE SĄ PUBLIKOWANE NA TEJ STRONIE LUB PRZEKAZYWANE, W TYM INFORMACJE ZAWARTE W RAPORCIE HISTORII POJAZDU CLEARVIN. CLEARVIN NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH STANU, BEZPIECZEŃSTWA, BEZPIECZEŃSTWA, EKWIWALNOŚCI, JAKOŚCI, HISTORII WŁASNOŚCI LUB HISTORII WYPADKÓW JAKICHKOLWIEK POJAZDÓW SILNIKOWYCH I NIE ZATWIERDZA, NIE POŚWIADCZA, NIE AUTORYZUJE ANI NIE UWIERZYTELNIA ŻADNEGO POJAZDU SILNIKOWEGO ANI ŻADNEGO POJAZDU SILNIKOWEGO LUB DOKUMENTU REJESTRACYJNEGO DOSTARCZONEGO UŻYTKOWNIKOWI ZA POŚREDNICTWEM ŻADNEJ Z USŁUG CLEARVIN LUB DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH. INFORMACJE O HISTORII POJAZDÓW SILNIKOWYCH SĄ ZBIERANE PRZEZ SZEREG ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH. TAKIE INFORMACJE MOGĄ BYĆ NIEWIARYGODNE, NIEDOKŁADNE, NIEAKTUALNE, FAŁSZYWE LUB WPROWADZAJĄCE W BŁĄD, I NIE MOGĄ WYSZCZEGÓLNIAĆ INFORMACJI O HISTORII POJAZDU SILNIKOWEGO, TAKICH JAK TO, CZY POJAZD ZOSTAŁ ZMIECIONY LUB URATOWANY, ZDEMONTOWANY, PRZEBUDOWANY LUB ZREKONSTRUOWANY, PODDANY USZKODZENIOM POWODZIOWYM, USZKODZENIU POŻARU, ODKUPIONY PRZEZ PRODUCENTA, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY LICZNIK MASZYN PRZEKRACZA LIMITY MECHANICZNE, CZY DROGOMIERZ NIE BYŁ RZECZYWISTY PRZEBIEG, CZY INNE MECHANICZNE, STRUKTURALNE LUB KOSMETYCZNE PROBLEMY Z WĘŻOWI.

c. W ŻADNYM WYPADKU CLEARVIN, JEGO PRACOWNICY, URZĘDNICY, PRZEDSTAWICIELE, USŁUGODAWCY, DOSTAWCY, LICENCJODAWCY I AGENCI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, PRZYKŁADOWE, KARNE LUB WTÓRNE SZKODY, LUB JAKIEKOLWIEK INNE SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM MIĘDZY INNYMI UTRATĘ UŻYTKOWANIA, UTRATĘ ZYSKÓW, LUB UTRATY DANYCH, CZY TO W RAMACH POSTĘPOWANIA W RAMACH UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM MIĘDZY INNYMI ZANIEDBANIA) LUB W INNY SPOSÓB, WYNIKAJĄCEGO LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANEGO Z (I) KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ CLEARVIN LUB TREŚCI, MATERIAŁÓW, OPROGRAMOWANIA LUB TRANSAKCJI DOSTARCZONYCH NA LUB ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ CLEARVIN, LUB (II) WSZELKICH ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z BŁĘDAMI, POMINIĘCIAMI LUB INNYMI NIEŚCISŁOŚCIAMI NA STRONACH LUB TREŚCIACH, MATERIAŁACH, OPROGRAMOWANIU, , PRODUKTY LUB USŁUGI NA STRONIE INTERNETOWEJ CLEARVIN LUB DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ CLEARVIN, (III) KOSZT ZAMÓWIEŃ NA TOWARY I USŁUGI ZASTĘPCZE WYNIKAJĄCE Z WSZELKICH PRODUKTÓW, DANYCH, INFORMACJI LUB USŁUG ZAKUPIONYCH LUB UZYSKANYCH, OTRZYMANYCH WIADOMOŚCI LUB TRANSAKCJI ZAWARTYCH ZA POŚREDNICTWEM LUB ZE STRONY INTERNETOWEJ CLEARVIN; (IV) NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP DO TRANSMISJI LUB DANYCH LUB ICH ZMIANA; (V) OŚWIADCZENIA LUB ZACHOWANIA OSÓB TRZECICH NA NASZEJ STRONIE; (VI) OPÓŹNIENIE LUB NIEWYKONANIE W WYNIKU DZIAŁANIA SIŁY WYŻSZEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI AKTÓW BOŻYCH, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, NIEPOWODZEŃ KOMUNIKACYJNYCH, DZIAŁAŃ RZĄDOWYCH, WOJEN, STRAJKÓW, SPORÓW PRACOWNICZYCH, ZAMIESZEK, NIEDOBORÓW PRACY LUB MATERIAŁÓW, WANDALIZMU, TERRORYZMU, NIEWYKONANIA SPRAW OSÓB TRZECICH LUB JAKICHKOLWIEK PRZYCZYN POZOSTAJĄCYCH POZA ICH UZASADNIONĄ KONTROLĄ; LUB (VII) WSZELKIE INNE KWESTIE ZWIĄZANE Z NASZĄ WITRYNĄ, NAWET JEŚLI CLEARVIN LUB JEJ UPOWAŻNIENI PRZEDSTAWICIELE ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. JEDYNYM LEKARSTWEM NA NIEZADOWOLENIE Z WITRYNY I/LUB USŁUG ZWIĄZANYCH Z WITRYNĄ JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z WITRYNY I/LUB TYCH USŁUG. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NIE MOŻE ZEZWALAĆ NA OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE NIEKTÓRYCH SZKÓD OKREŚLONYCH POWYŻEJ, WIĘC TO OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO CIEBIE. JEŚLI JAKAKOLWIEK CZĘŚĆ TEGO OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZOSTANIE UZNANA ZA NIEWAŻNĄ LUB NIEWYKONALNĄ Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU, ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ CLEARVIN W TAKICH OKOLICZNOŚCIACH ZA ZOBOWIĄZANIA, KTÓRE W PRZECIWNYM RAZIE BYŁYBY OGRANICZONE, NIE PRZEKRACZA STU DOLARÓW (100 USD).

d. CLEARVIN NIE REPREZENTUJE ANI NIE GWARANTUJE, ŻE USŁUGA BĘDZIE WOLNA OD UTRATY, KORUPCJI, ATAKU, WIRUSÓW, INGERENCJI, WŁAMAŃ LUB INNYCH WŁAMAŃ DO BEZPIECZEŃSTWA, A CLEARVIN ZRZEKA SIĘ JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z TYM. UŻYTKOWNIK JEST ODPOWIEDZIALNY ZA TWORZENIE KOPII ZAPASOWYCH WŁASNEGO URZĄDZENIA MOBILNEGO LUB KOMÓRKOWEGO LUB ALTERNATYWNEGO URZĄDZENIA PAMIĘCI MASOWEJ, W TYM WSZELKICH PRODUKTÓW ZAKUPIONYCH LUB WYPOŻYCZONYCH OD OSÓB TRZECICH NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA DOSTĘPU DO WITRYNY CLEARVIN.

e. CLEARVIN DOŁOŻY UZASADNIONYCH STARAŃ W CELU OCHRONY INFORMACJI PRZEKAZANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI, ALE UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE TWOJE PRZESŁANIE TAKICH INFORMACJI JEST NA WŁASNE RYZYKO, A CLEARVIN NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZWIĄZANE Z TAKIMI INFORMACJAMI W JAKIKOLWIEK SPOSÓB.

F. Ogólne informacje o zakupie używanego pojazdu to bezpłatna usługa oferowana przez CLEARVIN dla osób kupujących używany pojazd. CLEARVIN NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK OBRAŻENIA LUB SZKODY, KTÓRE MOŻESZ WYRZĄDZIĆ SOBIE, INNYM LUB MIENIU, POSTĘPUJĄCY ZGODNIE Z PORADAMI PODANYMI NA TEJ STRONIE. CLEARVIN nie ma kontroli nad tym, w jaki sposób można korzystać z informacji, które otrzymujesz z witryny i nie potwierdza ważności jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym dokumencie, ani nie gwarantuje żadnych wyników.

13. ZWOLNIENIE I ODSZKODOWANIE.

KORZYSTAJĄC Z USŁUGI, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ ZWOLNIĆ CLEARVIN, JEJ DYREKTORÓW, URZĘDNIKÓW, PRACOWNIKÓW, PODMIOTY STOWARZYSZONE, AGENTÓW, WYKONAWCÓW I LICENCJODAWCÓW Z ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU Z WSZELKIMI ROSZCZENIAMI WYNIKAJĄCYMI Z NARUSZENIA NINIEJSZEJ UMOWY, KORZYSTANIA Z USŁUGI LUB WSZELKICH DZIAŁAŃ PODJĘTYCH PRZEZ CLEARVIN W RAMACH DOCHODZENIA W SPRAWIE PODEJRZENIA NARUSZENIA NINIEJSZEJ UMOWY LUB W WYNIKU STWIERDZENIA LUB PODJĘCIA DECYZJI O NARUSZENIU NINIEJSZEJ UMOWY. OZNACZA TO, ŻE UŻYTKOWNIK NIE MOŻE POZYWAĆ ANI ODZYSKIWAĆ ŻADNYCH SZKÓD OD CLEARVIN, JEJ DYREKTORÓW, URZĘDNIKÓW, PRACOWNIKÓW, PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH, AGENTÓW, WYKONAWCÓW I LICENCJODAWCÓW W WYNIKU SWOJEJ DECYZJI O USUNIĘCIU LUB ODMOWIE PRZETWARZANIA JAKICHKOLWIEK INFORMACJI LUB TREŚCI, OSTRZEŻENIA UŻYTKOWNIKA, ZAWIESZENIA LUB ROZWIĄZANIA DOSTĘPU DO USŁUGI LUB PODJĘCIA JAKICHKOLWIEK INNYCH DZIAŁAŃ W TRAKCIE DOCHODZENIA W SPRAWIE PODEJRZENIA NARUSZENIA LUB W WYNIKU WNIOSKU CLEARVINA, ŻE DOSZŁO DO NARUSZENIA NINIEJSZEJ UMOWY. NINIEJSZE POSTANOWIENIE O ZRZECZENIU SIĘ I ODSZKODOWYNIU MA ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH NARUSZEŃ OPISANYCH LUB ROZWAŻANYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE.

14. OGŁOSZENIA.

CLEARVIN może wysłać powiadomienie w odniesieniu do Usług, wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail podany w informacjach kontaktowych konta CLEARVIN, wysyłając list pocztą na adres kontaktowy podany w informacjach kontaktowych konta CLEARVIN. Powiadomienia stają się skuteczne ze skutkiem natychmiastowym.

15. PRAWO REGULUJĄCE.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje następujące warunki korzystania ze Strony internetowej i Usług Spółki: Niniejsza Umowa, korzystanie z Witryny i Usług CLEARVIN oraz jego relacje z CLEARVIN podlegają prawu stanu Oregon bez odniesienia do zasad kolizji prawa. Użytkownik i CLEARVIN niniejszym poddają się wyłącznej jurysdykcji i zgadzają się, że wszelkie spory, roszczenia i przyczyny działań wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane, korzystanie z witryny internetowej lub usług CLEARVIN lub jego relacji z CLEARVIN będą rozstrzygane w sądach stanowych hrabstwa Multnomah w stanie Oregon lub w sądach federalnych Sądu Okręgowego w Oregonie. Użytkownik wyraża zgodę na doręczenie procesu poprzez poświadczenie lub listwiadomą wezwania i reklamację na ostatni adres podany przez Użytkownika w Firmie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraźnie wyraża zgodę na wybór prawa, obowiązkowego wyboru forum i postanowień dotyczących usług określonych w niniejszym dokumencie.

16. RÓŻNE.

Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między Użytkownikiem a CLEARVIN i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy między Użytkownikiem a CLEARVIN. Użytkownik może również podlegać dodatkowym warunkom, które mogą mieć zastosowanie podczas korzystania z usług stowarzyszonych, treści stron trzecich lub oprogramowania innych firm. Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, część ta będzie interpretowana w sposób zgodny z obowiązującym prawem, aby jak najmocniej odzwierciedlać pierwotne intencje stron, a pozostałe części pozostaną w pełnej mocy. Niewyegzekwowanie przez CLEARVIN jakichkolwiek praw lub postanowień niniejszych Warunków nie stanowi zrzeczenia się takiego postanowienia ani jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszego Regulaminu. CLEARVIN nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie jakichkolwiek zobowiązań z przyczyn pozostających poza jego kontrolą.

17. INFORMACJE ZWROTNE I INFORMACJE.

Wszelkie opinie przekazywane na tej stronie uznaje się za niepoufne. CLEARVIN może swobodnie wykorzystywać takie informacje w sposób nieograniczony.

18. KONTAKT Z CLEARVIN.

Użytkownik może skontaktować się z CLEARVIN w dowolny z następujących sposobów:
Pocztą:
CLEARVIN, LLC
8 The Green, Ste A
Dover, DE 19901
Adres e-mail: [email protected]

Wyłączenie odpowiedzialności za dostęp do produktów dla konsumentów NMVTIS

National Motor Vehicle Title Information System (NMVTIS) to elektroniczny system, który zawiera informacje o niektórych samochodach zatytułowanych w Stanach Zjednoczonych. NMVTIS ma służyć jako wiarygodne źródło Marki historii samochodów, ale nie zawiera szczegółowych informacji dotyczących historii naprawy pojazdu.

Wszystkie stany, firmy ubezpieczeniowe, i śmieci i stocznie ratownicze są wymagane przez prawo federalne do regularnego zgłaszania informacji do NMVTIS. Jednak NMVTIS nie zawiera informacji na temat wszystkich pojazdów silnikowych w Stanach Zjednoczonych, ponieważ niektóre stany nie dostarczają jeszcze swoich danych dotyczących pojazdów do systemu. Obecnie dane przekazywane NMVTIS przez państwa są dostarczane w różnych ramach czasowych; podczas gdy raport i aktualizacja danych NMVTIS w "czasie rzeczywistym" (w przypadku transakcji tytułowych), inne stany wysyłają aktualizacje rzadziej, na przykład raz na 24 godziny lub w ciągu kilku dni.

Informacje na temat poprzednich, znaczących uszkodzeń pojazdów nie mogą być zawarte w systemie, jeżeli pojazd nigdy nie został określony przez zakład ubezpieczeń (lub inny właściwy podmiot) jako "całkowitą stratę" lub oznaczony przez państwową agencję nacedzanową. Z drugiej strony, przewoźnik ubezpieczeniowy może być zobowiązany do zgłoszenia "całkowitej straty", nawet jeśli stan natywowy pojazdu nie określił pojazdu jako "ratowniczy" lub "śmieciowy".

Raport historii pojazdu NIE zastępuje niezależnej kontroli pojazdu. Przed podjęciem decyzji o zakupie pojazdu konsumenci są zdecydowanie zachęcani do uzyskania niezależnej kontroli pojazdu w celu upewnienia się, że pojazd nie ma ukrytych uszkodzeń. Zatwierdzonych dostawców danych NMVTIS (poszukaj logo NMVTIS) może zawierać dane o stanie pojazdu ze źródeł innych niż NMVTIS.

Dane NMVTIS OBEJMUJĄ (dostępne przez te podmioty zobowiązane do zgłaszania się do Systemu):

  • Informacje odUczestniczącychpaństwowych agencji ds.
  • Informacje o samochodach, autobusach, ciężarówkach, motocyklach, pojazdach rekreacyjnych, samochodach i ciągnikach. NMVTIS nie może obecnie obejmować pojazdów użytkowych, jeżeli pojazdy te nie są włączone do podstawowej bazy danych państwa dla rekordów tytułu (w niektórych stanach pojazdy te są zarządzane przez oddzielną agencję państwową), chociaż zapisy te mogą zostać dodane w późniejszym czasie.
  • Informacje na temat "marek" stosowane do pojazdów dostarczanych przez uczestniczące państwowe agencje ds. Typy i definicje marki różnią się w zależności od stanu, ale mogą dostarczyć przydatnych informacji na temat stanu lub wcześniejszego użytkowania pojazdu.
  • Najnowsze odczytywanie drogomierza w rekordzie stanu tytuł.
  • Informacje od firm ubezpieczeniowych i auto recyklingu, w tym śmieci i stocznie ratownicze, które są wymagane przez prawo, które mają być zgłaszane do systemu, począwszy od 31 marca 2009. Informacje te będą zawierać, jeśli pojazd został uznany za "całkowitą stratę" przez przewoźnika ubezpieczeniowego.
  • Informacje ze śmieci i stoczni ratowniczych otrzymania "gotówki dla clunker" pojazdu w obrocie w ramach pomocy konsumenckiej do recyklingu i zapisz ustawy z 2009 r. (CARS) Program.

Konsumentom zaleca się odwiedzenie vehiclehistory.bja.ojp.gov szczegółowe informacje na temat interpretacji informacji w systemie i zrozumienie znaczenia różnych etykiet stosowanych do pojazdów przez uczestniczące państwowe agencje ds. "PROSZĘ ZROZUMIEĆ, ŻE CLEARVIN NIE DAJE ŻADNEJ GWARANCJI" "Proszę zrozumieć, że CLEARVIN nie gwarantuje, że Usługi będą zawsze działać bez zakłóceń, opóźnień lub innych niedoskonałości. Ponieważ Usługi mogą być przesyłane za pośrednictwem publicznych sieci komórkowych FDMA, TDMA, CDMA, GSM i AMPS, w tym usług telefonii satelitarnej, oraz innych typów sieci komórkowych, linii internetowych, a nawet publicznej komutionowej sieci telefonicznej (\"PSTN\"), mogą wystąpić przerwy w zasilaniu lub przerwy w świadczeniu usług.

Wyłączenie odpowiedzialności za dane NVS

Ostateczne źródło informacji o zastawie dostępnych za pośrednictwem raportów historii pojazdu ClearVin jest dostarczany przez National Vehicle Service (NVS). Chociaż dokłada się wszelkich starań, aby zapewnić dokładność transmisji i danych, raporty są dostarczane "tak, jak jest". Niektórzy posiadacze zastawu i jurysdykcje nie zgłaszają się do NVS. Zapisy z NVS mogą być niekompletne. ClearVin nie udziela żadnej gwarancji ani wyraźnej, ani dorozumianej co do ważności danych NVS. Poza tym dostarczone dane są prawdziwym i prawidłowym powielaniem danych NVS.