Правила и условия

Добре дошъл! Благодаря, че използва CLEARVIN.com. Използвайки нашия уебсайт, продукти и услуги, Вие приемате и се съгласявате с нашите Общи условия и отказ от отговорност за НМПС и НВОС, така че моля, отделете време да прочетете и прегледате общите условия и отказите от отговорност за НМПС и NVS по-долу. Ако имате въпроси, моля, Свържете се с нас

1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА.

ТОВА Е ПРАВНО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ВАС И CLEARVIN, В КОЕТО СЕ ПОСОЧВАТ УСЛОВИЯТА, КОИТО УРЕЖДАТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ НА CLEARVIN, ПРЕДЛАГАНИ НА УЕБСАЙТА HTTPS:\\WWW.CLEARVIN.COM ("УЕБСАЙТА" ИЛИ "CLEARVIN") (НАРИЧАНИ ЗАЕДНО "УСЛУГИ" ИЛИ "УСЛУГИ"). ИЗПОЛЗВАЙКИ ТОЗИ САЙТ, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА СЕ ОБВЪРЖЕТЕ С ТЕЗИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ. АКО НЕ ЖЕЛАЕТЕ ДА СТЕ ОБВЪРЗАНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ, МОЛЯ, ИЗЛЕЗТЕ ОТ САЙТА СЕГА. ВАШЕТО СРЕДСТВО ЗА НЕУДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ ТОЗИ САЙТ ИЛИ НА ПРОДУКТИ, УСЛУГИ, СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, ДОСТЪПНА НА ИЛИ ЧРЕЗ ТОЗИ САЙТ, Е ДА СПРЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА И/ИЛИ ТЕЗИ КОНКРЕТНИ ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ. ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ С НАС ОТНОСНО СПАЗВАНЕТО НА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ВЛИЗА В СИЛА НЕЗАБАВНО СЛЕД ЗАПОЧВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ.

2. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА CLEARVIN.

CLEARVIN е специализирана в достъпа до критични данни за автомобилните дилъри и потребителите, участващи в покупката на употребявани автомобили. Услугата за история на автомобилите в реално време предоставя доклади за историята на превозните средства. Докладите за историята на превозните средства включват данни за заглавията и марките от Националната информационна система за заглавни превозни средства (NMVTIS), както и информация за кражба и задържане, която се добавя към докладите за историята на превозното средство и не се предоставя от NMVTIS. Чрез партньорството си с NMVTIS, докладите за историята на автомобилите clearvin са на разположение за автомобили, мотоциклети, автобуси, камиони, автопарк (RV),моторни къщи и трактори.

3. СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ ИЗИСКВАНИЯ.

Използването на услугата CLEARVIN изисква интернет достъп (може да се прилагат такси), определен софтуер (може да се изисква такса) и може да изисква периодично получаване на актуализации или надстройки. Тъй като използването на Услугите включва хардуер, софтуер и достъп до Интернет, вашата възможност да използвате Услугите може да бъде засегната от производителността на тези фактори. Препоръчително е високоскоростен интернет. Вие потвърждавате и се съгласявате, че такива системни изисквания, които могат да бъдат променяни от време на време, са Ваша отговорност. Услугите не са част от друг продукт или оферта, и никакви покупки (според случая) или получаване на друг продукт не се тълкува като представител или гаранция, че имате достъп до Услугите.

4. ВЪЗРАСТОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА.

Услугите са достъпни за лица на възраст 13 години или повече. Ако сте навършили 13 години, но сте на възраст под 18 години, трябва да прегледате тези общи условия с родителя или настойника си, за да сте сигурни, че Вие и вашият родител или настойник разбират тези общи условия.

5. КАКВО ТРЯБВА И НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОЧАКВА ОТ CLEARVIN.

Това трябва да са вашите очаквания, когато използвате УСЛУГИТЕ CLEARVIN:

а. КАЧЕСТВО И ДОСТАВКА.Please understand that CLEARVIN provides no guarantee that

b. СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ.CLEARVIN не контролира или не знае за съдържанието на комуникация(и), разпространявана чрез използването на Услугите. Съдържанието на съобщението е изцяло отговорност на лицето, от което произхожда това съдържание. Следователно, вие може да бъдете изложени на съдържание, което е обидно, незаконно, вредно за непълнолетни, неприлично или по друг начин нежелателно.

в. ТЕХНИЧЕСКО ПОДОБРЯВАНЕ И ПОДДРЪЖКА.CLEARVIN може да променя техническите характеристики, за да се съобрази с последните изисквания и технологични разработки или да спазва изискванията. Clearvin може също така да се наложи да поправи, подобри и/ или надстрои Услугите и това може да изисква от нас периодично да ограничаваме, ограничаваме, спираме, пречим и/или прекъсваме периодично услугите.

г. ОБЩИ ПРАКТИКИ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО.Вие се съгласявате, че CLEARVIN не носи отговорност за изтриването или неспособността да се съхранява или предава съдържание и други съобщения, поддържани от Услугите. CLEARVIN си запазва правото да създава ограничения за използване и съхранение по наше усмотрение по всяко време със или без предизвестие.

e. СЪДЪРЖАНИЕ НА УСЛУГАТА.CLEARVIN не носи отговорност за съдържание на трети страни (включително, но не само, вируси или други функции за блокиране), нито CLEARVIN има задължение да следи такова съдържание на трети страни. CLEARVIN си запазва правото по всяко време да премахва или отказва да разпространява съдържание в Услугите, като например съдържание, което нарушава условията на това Споразумение. CLEARVIN също си запазва правото на достъп, четене, запазване и разкриване на всяка информация, тъй като разумно счита, че е необходима за (а) да се удовлетвори всички приложими закони, разпоредби, правни процедури или искане от страна на правителството, (б) да прилага настоящото Споразумение, включително разследване на евентуални нарушения на него, (в) откриване, предотвратяване или по друг начин да се справи с измама, сигурност или технически въпроси, (г) отговори на искания за поддръжка от страна на потребителите, или (д) да защитава правата , собствеността или безопасността на CLEARVIN, неговите потребители и обществеността. CLEARVIN не носи отговорност за упражняването или не на правата си по настоящото Споразумение.

е. ПРЕКРАТЯВАНЕ.CLEARVIN си запазва правото да променя периодично таксите и/или тези общи условия. Ние можем да прекратим или прекратим Услугата за Вас, ако считаме, че нарушавате Общите условия на CLEARVIN. Услугите clearvin също подлежат на прекратяване в случай, че безжичната ви услуга се прекрати или отложи. CLEARVIN може да прекрати услугите по всяко време.

6. КАКВО ОЧАКВА ОТ ВАС.

С използването на УСЛУГИТЕ CLEARVIN, Вие приемате и потвърждавате, че ще спазвате следното: CLEARVIN Services изискват регистрация на акаунт ("Акаунт"). Регистрацията в профила е ограничена за отделни лица. Прехвърлянето или прехвърлянето на сметката по принцип не е разрешено, освен ако не е договорено писмено от CLEARVIN.

една. Когато се създава акаунт, информацията, предоставена за акаунта, трябва да съответства на адреса, телефонния номер и/или друга информация за уникален идентификатор, свързана с идентификационния метод. Можете да регистрирате няколко акаунта за един метод за идентификация само по преценка на CLEARVIN. Един акаунт може да се използва от едно физическо или юридическо лице, като например автокъща, по преценка на CLEARVIN и при спазване на изискванията на CLEARVIN. Допълнителни сметки извън първия акаунт за уникален потребител може да бъдат обект на такси при създаване на профил. Нямате право да прехвърляте акаунта си на трети лица без предварителното писмено съгласие на CLEARVIN; независимо от гореизложеното, CLEARVIN няма да откаже необосновано съгласие за прехвърляне на сметка, която е в добро състояние чрез използване на валидна писмена воля на едно-единствено физическо лице, при условие че clearvin получи надлежно уведомление и документация, както изисква CLEARVIN.

б. CLEARVIN има право по всяко време, поради каквато и да е причина или без причина да спре или да прекрати Вашия акаунт, да прекрати настоящото Споразумение и/или да откаже всяко настоящо или бъдещо използване на Услугите без предизвестие или отговорност към Вас. В случай, че CLEARVIN спре или прекрати Вашия акаунт или настоящото Споразумение, Вие разбирате и се съгласявате, че няма да получите възстановяване на сумата или замяна за неизползвано време на абонамент, лиценз или абонаментни такси, съдържание или данни, свързани с Вашия акаунт, или за каквото и да е друго.

c. Сметките, свързани с профилите в задълружават, подлежат на корективни действия, свързани с преправния профил.

d. В случай, че даден Акаунт бъде спрян или прекратен заради ваше нарушение на настоящия Договор или на вашата разплащателна отговорност (във всеки случай, както е определено по преценка на CLEARVIN), CLEARVIN може да спре или да прекрати сметката, свързана с такова нарушение, както и всички или всички други сметки, държани от Вас или Вашите директори, служители, свързани лица, представители, представители на подизпълнители, подизпълнители или лицензодатели, и вашето нарушение се счита за приложимо за всички такива сметки.

д. ПЛАТЕНИ УСЛУГИ/СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.

i. Право на промяна на цените и наличността на продукти. Цените и наличността на всички Услуги подлежат на промяна по всяко време.

ii. CLEARVIN Услугите изискват заплащане на такса. Трябва да имате акаунт и да плащате таксите, за да използвате някои от услугите на CLEARVIN в съответствие с актуалните тарифи.

iii. Плащане. Всички плащания за услуги се извършват от Клиента в щатски долари чрез одобрен платежен процесор, като например Authorize.net или PayPal. Плащанията не се възстановяват, освен когато изключение е одобрено от представител на www.CLEARVIN.com. Приложимият данък продажби може да бъде оценен въз основа на пощенския код на клиента за фактуриране.

iv. Отговорност за сметката. КАТО ТИТУЛЯР НА СМЕТКАТА, ВИЕ НОСИТЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСИЧКИ НАЧИСЛЕНИ ТАКСИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЛОЖИМИТЕ ДАНЪЦИ, И ВСИЧКИ ПОКУПКИ, НАПРАВЕНИ ОТ ВАС ИЛИ ОТ ЛИЦЕ, КОЕТО ИЗПОЛЗВА ВАШАТА СМЕТКА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВАШЕТО СЕМЕЙСТВО, ПРИЯТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ, СВЪРЗАНИ ЛИЦА, АГЕНТИ, ИЗПЪЛНИТЕЛИ ИЛИ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ ИЛИ ДРУГИ ТРЕТИ ЛИЦА. ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ ВИЕ ЩЕ БЪДЕТЕ ОТГОВОРНИ ЗА ВСИЧКИ ПОКУПКИ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАШИЯ АКАУНТ, ДОРИ ТЕЗИ, НАПРАВЕНИ НЕЗАКОННО ИЛИ С ИЗМАМА ИЛИ БЕЗ ВАШЕТО РАЗРЕШЕНИЕ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ВАШИЯТ МОБИЛЕН, МОБИЛЕН ИЛИ САТЕЛИТЕН ТЕЛЕФОН Е ИЗГУБЕН ИЛИ ОТКРАДНАТ, ТРЯБВА НЕЗАБАВНО ДА УВЕДОМИ CLEARVIN.

v. Такси, начислявани от сайтове на трети страни и доставчици. Може да предоставяме връзки към други уеб сайтове. Някои от тези уебсайтове могат да начисляват отделни такси, които не са включени в абонамент или други такси, които можете да платите на CLEARVIN. Всички отделни такси или задължения, които вие понасяте при взаимоотношенията ви с трети страни, са Ваша отговорност.

vi. Без препродажба на Услугата. Освен ако изрично не е разрешено писмено от CLEARVIN, Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, търгувате, препродавате, преразпределяте или експлоатирате за каквито и да е търговски цели: (а) част от Услугите; б) използване на Услугите, включително методите за реакция на CLEARVIN; или (в) достъп до Услугите, включително, но не само информация за акаунта.

vii. Информация, отчетена от себе си. Ако изберете да въведете лична или друга информация, която е предоставена на този сайт или на друг сайт, посочен тук или свързан с него, Вие ни упълномощавате да използваме тази информация, както е предписано в нашата Политика за поверителност, и да я препращаме на трети лица и кол центрове, които могат да запазят и използват тази информация. ПО ТОЗИ НАЧИН ВИЕ СЪЩО СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ И УПЪЛНОМОЩАВАТЕ ИЗЧИСТВАНЕ, ТРЕТА СТРАНА ИЛИ ЦЕНТЪР ЗА ОБАЖДАНИЯ ДА СЕ СВЪРЖЕ С ВАС ПО ТЕЛЕФОНА. АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА НЕ СЕ СВЪРЗВАТЕ С ВАС ПО ТЕЛЕФОНА, НЕ ПОДАВАЙТЕ ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ.

f. ЕЛЕКТРОННИ ПОДПИСИ И ДОГОВОРИ. Използването на Услугите от Ваша полза включва възможността за сключване на договори и/или извършване на сделки по електронен път. ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ВАШИТЕ ЕЛЕКТРОННИ ПОДАВАНИЯ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА НА CLEARVIN ПРЕДСТАВЛЯВАТ ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ И НАМЕРЕНИЕ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ И ДА ЗАПЛАЩАТЕ ЗА ТАКИВА СПОРАЗУМЕНИЯ И ТРАНЗАКЦИИ. ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ И НАМЕРЕНИЕТО ВИ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ С ЕЛЕКТРОННО ПОДАВАНЕ СЕ ПРИЛАГА ЗА ВСИЧКИ ЗАПИСИ, СВЪРЗАНИ С ВСИЧКИ ТРАНЗАКЦИИ, КОИТО СКЛЮЧВАТЕ НА ТОЗИ САЙТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЪОБЩЕНИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ, ПОЛИТИКИ, ДОГОВОРИ И ПРИЛОЖЕНИЯ. За да получите достъп до и да запазите вашите електронни записи, може да се наложи да имате определен хардуер и софтуер, които са изцяло Ваша отговорност.

7. Права върху интелектуална собственост.

Вие потвърждавате, че CLEARVIN притежава всички права, права и интереси към и към Услугите, включително всички права върху интелектуална собственост ("CLEARVIN Rights"). Правата на CLEARVIN са защитени от законите на САЩ и международните закони за интелектуалната собственост, включително моралните права. Съответно, Вие се съгласявате, че няма да копирате, възпроизвеждате, променяте, променяте, изменяте, реиндустрирате или създавате производни произведения от Услугите или която и да е част от уебсайта на CLEARVIN. Вие също така се съгласявате, че няма да използвате робот, паяк, други автоматизирани устройства или ръчен процес за наблюдение или копиране на съдържание от Услугата. Освен ако не сте се договорили друго в писмен вид с CLEARVIN, нищо в Общите условия не ви дава право да използвате търговските наименования на CLEARVIN, търговски марки, марки за услуги, логотипи, имена на домейни и други отличителни характеристики на марката. Освен ако не сте изрично упълномощени да го направите писмено от CLEARVIN, вие се съгласявате, че при използването на Услугите няма да използвате търговска марка, марка на услуга, търговско наименование, лого на CLEARVIN по начин, който е вероятно или е предназначен да предизвика объркване по отношение на собственика или упълномощения потребител на такива марки, имена или лога. Както е описано по-долу, правата на CLEARVIN не включват съдържание на трети страни, използвано като част от Услугите, включително съдържанието на съобщенията, които се съдържат в Услугите. CLEARVIN не предявява претенции нито за собственост, нито върху съдържание, подадено, публикувано или показвано от Вас във или чрез УСЛУГИТЕ НА CLEARVIN. Вие или трето лице лицензодател, според случая, запазвате всички патенти, търговски марки и авторски права на всяко съдържание, което подавате, публикувате или показвате в или чрез CLEARVIN Services и носите отговорност за защитата на тези права, според случая. С изпращането, публикуването или показването на съдържание във или чрез УСЛУГИТЕ НА CLEARVIN, което е предназначено да бъде достъпно за обществеността, Вие предоставяте на CLEARVIN световен, неизключителен и безвъзмезден лиценз за възпроизвеждане, публикуване и разпространение на това съдържание в CLEARVIN Services с цел показване и разпространение на УСЛУГИТЕ НА CLEARVIN. CLEARVIN си запазва също така правото да откаже да приема, публикува, показва или предава каквото и да е Съдържание по свое усмотрение. Вие декларирате и гарантирате, че имате всички права, правомощия и правомощия, необходими за предоставяне на правата, предоставени тук, на всяко подадено съдържание.

8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

a. Прекратяване от CLEARVIN. Ако не успеете или CLEARVIN подозира, че сте пропуснали да спазите някоя от разпоредбите на настоящото Споразумение, включително, но не само, неплащане на дължими такси, непредоставяне на валидна кредитна карта или пълна информация за регистрация на профила, непредоставяне на информация за профила Ви, нарушение на условията за ползване на CLEARVIN или на лиценз, нарушение или друго нарушение на правата на трети страни, CLEARVIN, по свое усмотрение, без предизвестие до Вас може: (I) да прекратите настоящото Споразумение и/или Вашия акаунт, и Вие ще останете отговорни за всички суми, дължими по Вашия акаунт до и включително датата на прекратяване; и/или (II) прекратява лиценза на софтуера; (III) изключва достъпа до Услугите (или част от тях).

b. Прекратяване на Услугите. CLEARVIN си запазва правото да променя, спира или прекратява Услугите (или която и да е част или съдържание от тях) по всяко време със или без предизвестие до Вас, а CLEARVIN няма да носи отговорност пред Вас или пред трети лица, ако тя упражни тези права.

9. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ.

CLEARVIN си запазва правото да предприеме стъпки, които CLEARVIN счита, че са разумно необходими или подходящи за принудителното изпълнение и/или проверка на спазването на която и да е част от настоящото Споразумение (включително, но не само, правото на CLEARVIN да сътрудничи във всякакъв правен процес, свързан с използването на Услугите от Ваша страна, и/или претенции на трети лица, че използването на Услугите е неправомерно и /или нарушава правата на трети лица). Вие се съгласявате, че CLEARVIN има право, без отговорност пред Вас, да разкриваме данни за регистрация на акаунт и/или информация за профила пред правоприлагащите органи, правителствени служители и/или трета страна, както CLEARVIN счита, че е разумно необходимо или подходящо да се приложи и/или провери спазването на която и да е част от настоящото Споразумение (включително, но не само, правото на CLEARVIN да сътрудничи на всякакъв правен процес, свързан с вашето използване на Услугите, и/или трето лице, претенция, че вашето използване на Услугите е незаконно и/или нарушава правата на трети лица).

10. ОБЩО СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНИТЕ.

Услугите се контролират и управляват от CLEARVIN от офисите му в Сащ. Вие се съгласявате да спазвате всички местни, щатски, федерални и национални закони, наредби, наредби и наредби, които се прилагат за вашето използване на Услугата.

11. НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА МАТЕРИАЛИ ИЛИ УЕБ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА.

Определено съдържание, продукти и данни, достъпни чрез Услугите, може да включват материали от трети страни. Освен това CLEARVIN може да предоставя връзки към определени уеб сайтове на трети страни. Вие потвърждавате и се съгласявате, че CLEARVIN не е отговорен за разглеждането или оценката на съдържанието или точността на такъв материал или уеб сайтове на трети лица. CLEARVIN НЕ ГАРАНТИРА ИЛИ НЕ ПОДКРЕПЯ И НЕ ПОЕМА И НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е МАТЕРИАЛИ ИЛИ УЕБ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА, ИЛИ ЗА ВСЯКАКВИ ДРУГИ МАТЕРИАЛИ, ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ, ИЛИ СЪБРАНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА ИЛИ СВЪРЗАНА С УСЛОВИЕТО, БЕЗОПАСНОСТ, ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ПРОДАВАНЕ, КАЧЕСТВО. ИСТОРИЯ НА СОБСТВЕНОСТТА И ИСТОРИЯ НА ПРОИЗШЕСТВИЕТО НА ВСЯКО МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, КОЕТО СЕ НАМИРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СВЕТА, ИЛИ КАКВИТО И ДА БИЛО ДАННИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ ИЛИ ПРОПУСНАТИ, ОТ ПЪТНИЧЕСКИ МОТОРЕН ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ, ИЗДАДЕН ОТ НЯКОЙ ОТ 50-ТЕ ЩАТА НА САЩ (ИЛИ РАЙОН КОЛУМБИЯ) ИЛИ ДОКУМЕНТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ИЗДАДЕН ОТ ВСЯКА ПРОВИНЦИЯ НА КАНАДА. Връзките към други уеб сайтове се предоставят единствено за ваше удобство. Вие се съгласявате, че няма да използвате каквито и да е материали на трети страни по начин, който би нарушил или нарушил правата на която и да е друга страна, и че CLEARVIN по никакъв начин не носи отговорност за такова използване от вас.

12. ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ; ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ОТГОВОРНОСТТА.

a. CLEARVIN НЕ ГАРАНТИРА, ПРЕДСТАВЛЯВА И ГАРАНТИРА, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ЩЕ БЪДЕ НЕПРЕКЪСНАТО ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ, И ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ CLEARVIN МОЖЕ ДА ПРЕМАХНЕ УСЛУГАТА ЗА НЕОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ, ИЛИ ДА ОТМЕНИ УСЛУГАТА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, БЕЗ ДА ВИ УВЕДОМЯВА.

б. Вие изрично се съгласявате, че използването или невъзможността за ползване на услугите е на Ваш единствен риск. УСЛУГАТА И ВСИЧКИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ВИ ЧРЕЗ УСЛУГАТА, СА ПРЕДОСТАВЕНИ "КАКТО Е" И "КАКТО Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ" ЗА ВАША УПОТРЕБА, БЕЗ ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ЗАГЛАВИЕ И НЕИНФРИЖА. ТЪЙ КАТО НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ, ГОРНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС. ОСВЕН ТОВА НЯМА ГАРАНЦИИ, СВЪРЗАНИ С НИТО ЕДИН ОТ МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ЗА ТОВА КОИ ДАННИ СА ПУБЛИКУВАНИ НА ТОЗИ САЙТ ИЛИ ДА ВИ БЪДАТ ПРЕДАДЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИНФОРМАЦИЯТА, ПРЕДОСТАВЕНА В ДОКЛАДА ЗА ИСТОРИЯТА НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО НА CLEARVIN. CLEARVIN НЕ ДАВА НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ОТНОСНО СЪСТОЯНИЕТО, БЕЗОПАСНОСТТА, ПАЗАРНАТА СИЛА, ТЪРГОВСКИЯТ ЖИВОТ, КАЧЕСТВОТО, ИСТОРИЯТА НА СОБСТВЕНОСТТА ИЛИ ИСТОРИЯТА НА ПРОИЗШЕСТВИЕТО НА КОЙТО И ДА Е МОТОР ЯХХЛЕ, И НЕ ПОТВЪРЖДАВА, СЕРТИФИЦИРА, УПЪЛНОМОЩАВА ИЛИ УДОСТОВЕРЯВА СОБСТВЕНОСТТА ИЛИ РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ НА МОТОРА, КОЙТО ВИ Е ПРЕДОСТАВЕН ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ НА CLEARVIN ИЛИ НА ДОСТАВЧИЦИ НА ТРЕТИ СТРАНИ. ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ИСТОРИЯТА НА МОТОРНОТО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО СЕ СЪБИРА ОТ РЕДИЦА ИЗТОЧНИЦИ НА ТРЕТИ СТРАНИ. ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ НЕНАДЕЖДНА, НЕТОЧНА, ОСТАРЯЛА, НЕВЯРНА ИЛИ ПОДВЕЖДАЩА, И НЕ МОЖЕ ДА СЪДЪРЖА ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИСТОРИЯТА НА МОТОРНОТО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, КАТО НАПРИМЕР ДАЛИ ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО Е БИЛО ВРЕДЕНО ИЛИ СПАЗЕНО, РАЗГЛОБЕНО, РЕКОНСТРУИРАНО ИЛИ ВЪЗСТАНОВЕНО, ПОДЛОЖЕНО НА НАВОДНЯВАНЕ, ПОЖАРНА ПОВРЕДА, ИЗКУПЕН ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МУ, ДАЛИ КИЛОМЕТРАЖЪТ НАДВИШАВА МЕХАНИЧНИТЕ ГРАНИЦИ, ДАЛИ КИЛОМЕТРАЖА НЕ Е БИЛ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРОБЕГ ИЛИ ДРУГИ МЕХАНИЧНИ, СТРУКТУРНИ, ИЛИ КОЗМЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ С ВЕЗИКУЛИТЕ.

c. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ КЛИВИН, НЕГОВИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ, ДОСТАВЧИЦИ, ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ И АГЕНТИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕКИ, СПЕЦИАЛНИ, НЕПРЕКИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРИМЕРНИ, НАКАЗАТЕЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ИЛИ КАКВИТО И ДА Е ДРУГИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ЗАГУБА НА ПОЛЗВАНЕ, ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБА ИЛИ ЗАГУБА НА ДАННИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПРИ ДЕЙСТВИЕ ПО ДОГОВОР, НЕПОЗВОЛЕНО УВРЕЖДАНЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО НЕБРЕЖНОСТ), ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН СВЪРЗАНИ С (I) ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА НА CLEARVIN ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО, МАТЕРИАЛИТЕ, СОФТУЕРА, ИНФОРМАЦИЯТА ИЛИ ТРАНСАКЦИИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ИЛИ ЧРЕЗ CLEARVIN УЕБСАЙТА, ИЛИ (II) ВСЯКО ТВЪРДЕНИЕ, КОЕТО СЕ ДЪЛЖИ НА ГРЕШКИ, ПРОПУСКИ ИЛИ ДРУГИ НЕТОЧНОСТИ В САЙТОВЕТЕ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО, МАТЕРИАЛИТЕ, СОФТУЕРА, ИНФОРМАЦИЯТА, ПРЕДОСТАВЕНА НА ИЛИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА, ИЛИ (II) ВСЯКО ТВЪРДЕНИЕ, КОЕТО СЕ ДЪЛЖИ НА ГРЕШКИ, ПРОПУСКИ ИЛИ ДРУГИ НЕТОЧНОСТИ В САЙТОВЕТЕ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО, МАТЕРИАЛИТЕ, СОФТУЕРА, ИНФОРМАЦИЯТА, ПРЕДОСТАВЕНА НА ИЛИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА CLEARVIN, ИЛИ (II) ВСЯКО ТВЪРДЕНИЕ, КОЕТО СЕ ОТНАСЯ ДО ГРЕШКИ, ПРОПУСКИ ИЛИ ДРУГИ НЕТОЧНОСТИ В САЙТОВЕТЕ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО, МАТЕРИАЛИТЕ, МАТЕРИАЛИТЕ, СОФТУЕРА, ИНФОРМАЦИЯТА, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ИЛИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА CLEARVIN, ИЛИ (II) ВСЯКО ТВЪРДЕНИЕ, КОЕТО СЕ ОТНАСЯ ДО ГРЕШКИ, ПРОПУСКИ ИЛИ ДРУГИ НЕТОЧНОСТИ В САЙТОВЕТЕ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО, МАТЕРИАЛИТЕ, СОФТУЕРА, ИНФОРМАЦИЯТА, ПРЕДОСТАВЕНА НА ИЛИ ЧРЕЗ CLEARVIN УЕБСАЙТА, ИЛИ (II) ВСЯКО ТВЪРДЕНИЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА СЕ ДЪЛЖИ НА ГРЕШКИ, ПРОПУСКИ ИЛИ ДРУГИ НЕТОЧНОСТИ В САЙТОВЕТЕ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО, МАТЕРИАЛИТЕ, СОФТУЕРА, ИНФОРМАЦИЯТА, ПРЕДОСТАВЕНА НА ИЛИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА, ИЛИ (II) ВСЯКО ТВЪРДЕНИЕ, КОЕТО СЕ ДЪЛЖИ НА ГРЕШКИ, ПРОПУСКИ ИЛИ ДРУГИ НЕТОЧНОСТИ В САЙТОВЕТЕ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО, МАТЕРИАЛИТЕ, СОФТУЕРНАТА ИНФОРМАЦИЯ, ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ (II) ВСЯКО ТВЪРДЕНИЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА СЕ , ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ НА УЕБСАЙТА НА CLEARVIN ИЛИ ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА НА CLEARVIN, (III) РАЗХОДИТЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ И УСЛУГИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРОДУКТИ, ДАННИ, ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ УСЛУГИ, ЗАКУПЕНИ ИЛИ ПОЛУЧЕНИ, ИЛИ ПОЛУЧЕНИ СЪОБЩЕНИЯ ИЛИ СДЕЛКИ, СКЛЮЧЕНИ ЧРЕЗ ИЛИ ОТ УЕБСАЙТА НА CLEARVIN; (IV) НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ДО ИЛИ ПРОМЯНА НА ВАШИТЕ ПРЕДАВАНИЯ ИЛИ ДАННИ; (V) ИЗЯВЛЕНИЯ ИЛИ ПОВЕДЕНИЕ НА ТРЕТА СТРАНА НА НАШИЯ САЙТ; (VI) ЗАБАВЯНЕ ИЛИ ПРОВАЛ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФОРСМАЖОРНИ ДЕЙСТВИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ДЕЙСТВИЯ НА БОГА, ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ, ПРОВАЛ НА КОМУНИКАЦИИТЕ, ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ДЕЙСТВИЯ, ВОЙНИ, СТАЧКИ, ТРУДОВИ СПОРОВЕ, БУНТОВЕ, НЕДОСТИГ НА ТРУД ИЛИ МАТЕРИАЛИ, ВАНДАЛИЗЪМ, ТЕРОРИЗЪМ, НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА ИЛИ ДРУГИ ПРИЧИНИ ИЗВЪН ТЕХНИЯ РАЗУМЕН КОНТРОЛ; ИЛИ (VII) ВСЯКАКВИ ДРУГИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С НАШИЯ САЙТ, ДОРИ АКО CLEARVIN ИЛИ НЕГОВИТЕ УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СА БИЛИ УВЕДОМЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ. ЕДИНСТВЕНОТО ВИ СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА ОТ НЕУДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ САЙТА И/ИЛИ СВЪРЗАНИТЕ С САЙТА УСЛУГИ Е ДА СПРЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА И/ИЛИ ТЕЗИ УСЛУГИ. ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО НЕ МОЖЕ ДА ПОЗВОЛЯВА ОГРАНИЧАВАНЕТО НА ОТГОВОРНОСТТА, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЩЕТИ, ПОСОЧЕНИ ПО-ГОРЕ, ТАКА ЧЕ ТОВА ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ВАС. АКО НЯКОЯ ЧАСТ ОТ ТОВА ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА СЕ ОКАЖЕ НЕВАЛИДНА ИЛИ НЕПРИЛОЖИМА ПО НЯКАКВА ПРИЧИНА, ТОГАВА ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ НА CLEARVIN ПРИ ТАКИВА ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ, КОИТО ИНАЧЕ БИХА БИЛИ ОГРАНИЧЕНИ, НЕ МОЖЕ ДА НАДВИШАВА СТО ДОЛАРА ($100).

d. CLEARVIN НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ИЛИ ГАРАНТИРА, ЧЕ УСЛУГАТА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА ОТ ЗАГУБА, КОРУПЦИЯ, АТАКА, ВИРУСИ, НАМЕСА, ХАКЕРСТВО ИЛИ ДРУГО ПРОНИКВАНЕ В СИГУРНОСТТА, И CLEARVIN НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ, СВЪРЗАНА С ТОВА. ВИЕ ЩЕ НОСИТЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА АРХИВИРАНЕТО НА ВАШЕТО МОБИЛНО ИЛИ МОБИЛНО УСТРОЙСТВО ИЛИ АЛТЕРНАТИВНО УСТРОЙСТВО ЗА СЪХРАНЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ ПРОДУКТИ, ЗАКУПЕНИ ИЛИ НАЕТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДОСТЪП ДО УЕБСАЙТА НА CLEARVIN.

e. CLEARVIN ПОЛАГА РАЗУМНИ УСИЛИЯ ДА ЗАЩИТИ ПРЕДОСТАВЕНАТА ОТ ВАС ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГИТЕ, НО ВИЕ ПРИЕМАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ПОДАВАНЕТО НА ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ Е НА ВАШ ЕДИНСТВЕН РИСК, И С НАСТОЯЩОТО CLEARVIN СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ ВСЯКАКВА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ЗА ВСЯКА ЗАГУБА ИЛИ ОТГОВОРНОСТ, СВЪРЗАНА С ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН.

е. Общо използваната информация за закупуване на превозно средство е безплатна услуга, предлагана от CLEARVIN на употребяваното превозно средство, което купува публично. CLEARVIN НЕ ПОЕМА НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е НАРАНЯВАНИЯ ИЛИ ЩЕТИ, КОИТО МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ НА СЕБЕ СИ, НА ДРУГИ ИЛИ НА СОБСТВЕНОСТ, КОГАТО СЛЕДВАТЕ СЪВЕТИТЕ, ДАДЕНИ НА ТОЗИ САЙТ. CLEARVIN няма контрол върху това как можете да използвате информацията, която получавате от сайта, и не потвърждава валидността на информацията, която се намира в него, нито гарантира никакви резултати.

13. ОТКАЗ И ОБЕЗЩЕТЕНИЕ.

ИЗПОЛЗВАЙКИ УСЛУГАТА, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА ОБЕЗЩЕТИТЕ И ЗАДЪРЖИТЕ CLEARVIN, НЕЙНИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ, ФИЛИАЛИ, АГЕНТИ, ИЗПЪЛНИТЕЛИ И ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ БЕЗ ДА ВРЕДИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИСКОВЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ВАШЕ НАРУШЕНИЕ НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА ИЛИ ВСЯКО ДЕЙСТВИЕ, ПРЕДПРИЕТО ОТ CLEARVIN КАТО ЧАСТ ОТ РАЗСЛЕДВАНЕТО МУ ЗА ПРЕДПОЛАГАЕМО НАРУШЕНИЕ НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ИЛИ В РЕЗУЛТАТ НА КОНСТАТАЦИЯТА ИЛИ РЕШЕНИЕТО МУ, ЧЕ Е НАСТЪПИЛО НАРУШЕНИЕ НА ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ. ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ НЕ МОЖЕТЕ ДА СЪДИТЕ ИЛИ ДА ВЪЗСТАНОВИТЕ КАКВИТО И ДА Е ЩЕТИ ОТ CLEARVIN, НЕЙНИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ, ФИЛИАЛИ, АГЕНТИ, ИЗПЪЛНИТЕЛИ И ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ В РЕЗУЛТАТ НА РЕШЕНИЕТО МУ ДА ПРЕМАХНЕ ИЛИ ОТКАЖЕ ДА ОБРАБОТИ КАКВАТО И ДА Е ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ, ДА ВИ ПРЕДУПРЕДИ, ДА ПРЕКРАТИ ИЛИ ПРЕКРАТИ ДОСТЪПА ВИ ДО УСЛУГАТА, ИЛИ ДА ПРЕДПРИЕМЕ ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ ПО ВРЕМЕ НА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕДПОЛАГАЕМО НАРУШЕНИЕ ИЛИ В РЕЗУЛТАТ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА CLEARVIN, ЧЕ Е НАСТЪПИЛО НАРУШЕНИЕ НА ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ. ТОВА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ПРАВА И ОБЕЗЩЕТЕНИЕ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ВСИЧКИ НАРУШЕНИЯ, ОПИСАНИ ИЛИ РАЗГЛЕДАНИ В НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ.

14. БЕЛЕЖКИ.

CLEARVIN може да Ви изпраща известие относно Услугите, като изпрати имейл съобщение до имейл адреса, посочен в информацията за връзка с вашия акаунт в CLEARVIN, като изпрати писмо по пощата на адреса за контакт, посочен в информацията за връзка с вашия акаунт CLEARVIN. Известията влизат в сила незабавно.

15. ПРИЛОЖИМО ПРАВО.

Вие приемате и приемате следното като условия за използване на уебсайта и услугите на Компанията: Това Споразумение, вашето използване на уебсайта и услугите на CLEARVIN, както и Вашите отношения с CLEARVIN се уреждат от законите на щата Орегон, без да се позовават на принципите на стълкносите на закона. Вие и CLEARVIN с настоящото неотменимо се подчинявате на изключителната юрисдикция и се съгласявате, че всички спорове, претенции и причини за действия, произтичащи от или свързани с настоящото Споразумение, вашето използване на уебсайта или услугите на CLEARVIN, или Вашите отношения с CLEARVIN ще бъдат съдени в щатските съдилища на Multnomah County, Орегон или федералните съдилища на Орегон U.S. Окръжен съд. Вие се съгласявате да извършите процес чрез заверено или регистрирано изпращане на призовката и жалбата до последния адрес, предоставен от Вас на Компанията. Вие потвърждавате и изрично се съгласявате с избора на право, задължителния избор на форум и разпоредбите за услуги, посочени тук.

16. ДРУГИ.

Тези Общи условия представляват цялото споразумение между вас и CLEARVIN и управляват използването на Услугата, като заместват всички предишни споразумения между вас и CLEARVIN. Възможно е също да ви бъдат спазени допълнителни условия, които може да се прилагат, когато използвате партньорски услуги, съдържание на трети страни или софтуер на трети лица. Ако някоя част от тези Общи условия се счита за невалидна или неприложима, тази част ще се тълкува в съответствие с приложимото право, за да отрази, колкото е възможно повече, първоначалните намерения на страните, а останалите части остават в пълна сила и действие. Неспазването от страна на CLEARVIN на някое от тези Правила и условия няма да представлява отказ от такава разпоредба или друга разпоредба на настоящите Общи условия. CLEARVIN няма да носи отговорност за неизпълнение на задължения поради причини извън неговия контрол.

17. ОБРАТНА ВРЪЗКА И ИНФОРМАЦИЯ.

Всяка обратна връзка, която предоставяте на този сайт, ще се счита за неповерителна. CLEARVIN е свободен да използва тази информация без ограничения.

18. СВЪРЗВАНЕ С "КЛИКВИН".

Можете да се свържете с CLEARVIN по някой от следните начини:
По пощата:
CLEARVIN, LLC
8 The Green, Ste A
Dover, DE 19901
Имейл: [email protected]

NMVTIS ОТКАЗ ОТ ПРОДУКТИ ЗА ДОСТЪП ДО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Националната информационна система за заглавието на моторните превозни средства (NMVTIS) е електронна система, която съдържа информация за някои автомобили, озаглавени в САЩ. ЦЕЛТА е да служи като надежден източник на марка история на автомобилите, но не съдържа подробна информация относно историята на ремонта на автомобила.

Всички щати, застрахователни компании, боклуци и спасителни локации се изискват от федералния закон редовно да докладват информация на NMVTIS. ВЪПРЕКИ ТОВА, NMVTIS не съдържа информация за всички моторни превозни средства в САЩ, тъй като някои щати все още не предоставят данните си за превозните си средства на системата. В момента данните, предоставени на NMVTIS по държави, се предоставят в различни срокове; докато докладвате и актуализирате ДАННИТЕ ЗА NMVTIS в "реално време" (както се случват транзакциите за заглавия), други състояния изпращат актуализации по-рядко, като веднъж на всеки 24 часа или в рамките на период от дни.

В системата не може да се включва информация за предходни значителни повреди на превозното средство, ако превозното средство никога не е било определено от застрахователно дружество (или друго подходящо лице), за "пълна загуба" или марка от държавна агенция за титли. Обратно, от застрахователя може да се изиска да докладва "пълна загуба", дори ако състоянието на титирането на превозното средство не е определило превозното средство като "спасителен" или "боклук".

Докладът за историята на превозното средство НЕ замества независимата проверка на превозното средство. Преди да вземат решение за закупуване на превозно средство, на потребителите се препоръчва да получат и независима проверка на превозното средство, за да се гарантира, че превозното средство няма скрити повреди. Одобрените доставчици на данни за NMVTIS (за логото на NMVTIS) могат да включват данни за състоянието на превозното средство от източници, различни от NMVTIS.

NMVTIS данни ВКЛЮЧВА (както са налични за тези субекти, които са задължени да докладват на Системата):

  • Информация отУчастващитеагенции за титирането на моторни превозни средства.
  • Информация за автомобили, автобуси, камиони, мотоциклети, превозни средства за отдих, моторни домове и трактори. NMVTIS може понастоящем да не включва търговски превозни средства, ако тези превозни средства не са включени в основната база данни на държавата за записи на собственост (в някои държави тези превозни средства се управляват от отделна държавна агенция), въпреки че тези записи могат да бъдат добавени по-късно.
  • Информация за "марките" се прилага за превозни средства, предоставени от участващите държавни агенции за титруване на моторни превозни средства. Типовете и дефинициите на марката варират според държавата, но могат да предоставят полезна информация за състоянието или за предишното използване на превозното средство.
  • Най-скорошното отчитане на километража в записа на заглавието на държавата.
  • Информация от застрахователни компании и авто-рециклаж, включително боклуци и спасителни жили, която се изисква от закона да бъде докладвана в системата, от началото на март 31 2009 г. Тази информация включва, ако превозното средство е било определено като "обща загуба" от застрахователен превозвач.
  • Информация от "Боклуци и спасителни локации" получаваща "пари за клевета", търгувана по Програмата за подпомагане на потребителите за рециклиране и запазване на отпадъците от 2009 г. (CARS).

Препоръчва се потребителите да посетят vehiclehistory.bja.ojp.gov за подробности относно начина на интерпретиране на информацията в системата и да разберат значението на различните етикети, прилагани към превозните средства от участващите държавни агенции за титруване на моторни превозни средства.", "МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ CLEARVIN НЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИЯ, ЧЕ": "Моля, имайте предвид, че CLEARVIN не предоставя гаранция, че Услугите винаги ще функционират без прекъсвания, забавяне или други несъвършенства. Тъй като Услугите могат да бъдат предавани чрез обществени клетъчни FDMA, TDMA, CDMA, GSM и AMPS мрежи, включително сателитни телефонни услуги, и други видове клетъчни мрежи, интернет линии, и дори обществена комутила телефонна мрежа (\"PSTN\"), може да има прекъсване на захранването или прекъсване на услугата.

Отказ от отговорност за NVS данни

Основният източник на информация, достъпна чрез докладите за историята на превозните средства на ClearVin, се предоставя от Националната служба за ВОЗИ (NVS). Въпреки че се полагат всички усилия за да се осигури точността на предаването и данните, докладите се предоставят "както е". Някои праволинеен притежатели и юрисдикции не се отчитат пред НВОВ. Записите от НВОС могат да бъдат непълни. ClearVin не дава никаква гаранция, нито изрична, нито подразбиращи се относно валидността на данните от НВОС. Освен това предоставените данни са вярно и правилно възпроизвеждане на данните от НВОС.