Termeni şi condiţii

bun venit! Mulțumesc că ai folosit CLEARVIN.com. Prin utilizarea site-ului nostru web, a produselor și serviciilor noastre, acceptați și sunteți de acord cu Termenii și condițiile noastre și cu Exonerarea de răspundere NMVTIS și NVS, așa că vă rugăm să luați ceva timp pentru a citi și revizui termenii și condițiile și NMVTIS și NVS Disclaimer de mai jos. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să Contactați-ne

1. UTILIZAREA SITE-ULUI.

ACESTA ESTE UN ACORD LEGAL ÎNTRE DUMNEAVOASTRĂ ȘI CLEARVIN CARE PRECIZEAZĂ TERMENII CARE GUVERNEAZĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR CLEARVIN OFERITE PE SITE-UL SĂU WEB HTTPS:\\WWW.CLEARVIN.COM ("SITE-UL WEB" SAU "CLEARVIN") (DENUMITE COLECTIV "SERVICIUL" SAU "SERVICIILE"). PRIN UTILIZAREA ACESTUI SITE, SUNTEȚI DE ACORD SĂ RESPECTAȚI ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII. DACĂ NU DORIȚI SĂ RESPECTAȚI ACEȘTI TERMENI, VĂ RUGĂM SĂ PĂRĂSIȚI SITE-UL ACUM. REMEDIUL DVS. PENTRU NEMULȚUMIREA FAȚĂ DE ACEST SITE SAU FAȚĂ DE ORICE PRODUSE, SERVICII, CONȚINUT SAU ALTE INFORMAȚII DISPONIBILE PE SAU PRIN INTERMEDIUL ACESTUI SITE ESTE SĂ ÎNCETAȚI SĂ UTILIZAȚI SITE-UL ȘI / SAU ACELE PRODUSE SAU SERVICII SPECIFICE. ACORDUL DUMNEAVOASTRĂ CU NOI CU PRIVIRE LA RESPECTAREA ACESTOR TERMENI DE UTILIZARE INTRĂ ÎN VIGOARE IMEDIAT DUPĂ ÎNCEPEREA UTILIZĂRII ACESTUI SITE.

2. DESCRIEREA SERVICIULUI CLEARVIN.

CLEARVIN este specializată în accesul la date critice pentru dealerii auto și consumatorii implicați în achiziționarea de automobile uzate. Serviciul de istoric al vehiculelor CLEARVIN oferă rapoarte în timp real privind istoricul vehiculelor. Rapoartele clearvin privind istoricul vehiculelor includ date privind titlul și marca din Sistemul național de informații privind titlul autovehiculelor (NMVTIS), precum și informații privind furtul și gajul care sunt adăugate la rapoartele privind istoricul vehiculelor și care nu sunt furnizate de NMVTIS. Prin parteneriatul său cu NMVTIS, CLEARVIN Vehicle History Reports sunt disponibile pentru automobile, motociclete, autobuze, camioane, vehicule de agrement (RV), case cu motor și tractoare.

3. CERINȚE SOFTWARE ȘI HARDWARE.

Utilizarea Serviciului CLEARVIN necesită acces la Internet (se pot aplica taxe), anumite software-uri (se pot aplica taxe) și poate necesita obținerea de actualizări sau upgrade-uri din când în când. Deoarece utilizarea Serviciilor implică hardware, software și acces la Internet, capacitatea dumneavoastră de a utiliza Serviciile poate fi afectată de performanța acestor factori. Accesul la Internet de mare viteză este recomandat. Recunoașteți și sunteți de acord că astfel de cerințe de sistem, care pot fi modificate din când în când, sunt responsabilitatea dumneavoastră. Serviciile nu fac parte din niciun alt produs sau ofertă și nicio achiziție (după caz) sau obținere a oricărui alt produs nu va fi interpretată ca reprezentând sau garantând accesul dumneavoastră la Servicii.

4. CERINȚELE DE VÂRSTĂ PENTRU UTILIZAREA SERVICIULUI.

Serviciile sunt disponibile pentru persoane cu vârsta de cel mult 13 ani. Dacă aveți 13 ani sau mai mult, dar nu aveți vârsta de 18 ani, ar trebui să consultați acești termeni și condiții împreună cu părintele sau tutorele pentru a vă asigura că dumneavoastră și părintele sau tutorele înțelegeți acești termeni și condiții.

5. CE AR TREBUI ȘI CE NU TREBUIE SĂ AȘTEPTAȚI DE LA CLEARVIN.

Acestea ar trebui să fie așteptările dumneavoastră atunci când utilizați Clearvin Services:

a. CALITATE ȘI LIVRARE.Please understand that CLEARVIN provides no guarantee that

b. CONȚINUTUL COMUNICĂRILOR.CLEARVIN nu controlează și nu are cunoștință de conținutul niciunei comunicări răspândite prin utilizarea Serviciilor. Conținutul comunicării este în întregime responsabilitatea persoanei de la care provine un astfel de conținut. Prin urmare, puteți fi expus la conținut ofensator, ilegal, dăunător minorilor, indecent sau inacceptabil în alt mod.

c. ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI ÎNTREȚINEREA TEHNICĂ.CLEARVIN poate modifica caracteristicile tehnice pentru a ține pasul cu cele mai recente cerințe și evoluții tehnologice sau pentru a se conforma oricăror reglementări. De asemenea, CLEARVIN poate fi nevoit să repare, să îmbunătățească și/sau să actualizeze Serviciile, iar acest lucru ne poate solicita să restricționăm, să limităm, să suspendăm, să intervenim și/sau să întrerupem Periodic Serviciile.

d. PRACTICI GENERALE PRIVIND UTILIZAREA ȘI DEPOZITAREA.Sunteți de acord că CLEARVIN nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru ștergerea sau neasigurarea sau transmiterea oricărui conținut și a altor comunicări întreținute de Servicii. CLEARVIN își rezervă dreptul de a crea limite de utilizare și stocare la discreția noastră în orice moment, cu sau fără notificare.

e. CONȚINUTUL SERVICIULUI.CLEARVIN nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul terților (inclusiv, dar fără a se limita la, viruși sau alte caracteristici de dezactivare) și nici nu are nicio obligație de a monitoriza un astfel de conținut terț. CLEARVIN își rezervă dreptul de a elimina sau refuza în orice moment distribuirea oricărui conținut din Servicii, ar fi conținutul care încalcă termenii prezentului Acord. CLEARVIN își rezervă, de asemenea, dreptul de a accesa, citi, păstra și dezvălui orice informație, după consideră în mod rezonabil că este necesară pentru (a) a satisface orice lege, reglementare, proces juridic sau solicitare guvernamentală aplicabilă, (b) a pune în aplicare prezentul Acord, inclusiv investigarea potențialelor încălcări ale prezentului acord, (c) a detecta, a preveni sau a aborda în alt mod fraude, probleme de securitate sau tehnice, (d) a răspunde solicitărilor de asistență ale utilizatorilor sau (e) a proteja drepturile , proprietatea sau siguranța CLEARVIN, a utilizatorilor săi și a publicului. CLEARVIN nu va fi responsabilă sau răspunzătoare pentru exercitarea sau neexe exercitarea drepturilor sale în temeiul prezentului Acord.

f. ÎNCETAREA CONTRACTULUI.CLEARVIN își rezervă dreptul de a modifica din când în când tarifele și/sau acești termeni și condiții. Este posibil să vă suspendăm sau să vă întrerupem Serviciul în cazul în care considerăm că încălcați Termenii și condițiile CLEARVIN. Serviciile CLEARVIN sunt, de asemenea, supuse rezilierii în cazul în care serviciul fără fir se termină sau expiră. CLEARVIN poate întrerupe Serviciile în orice moment.

6. CE AȘTEAPTĂ CLEARVIN DE LA TINE.

Prin utilizarea Serviciilor CLEARVIN, acceptați și recunoașteți că veți respecta următoarele: Serviciile CLEARVIN necesită o înregistrare a contului ("Cont"). Înregistrările contului sunt limitate pentru fiecare persoană fizică unică. Transferul sau cesiunea contului nu este, în general, permisă, cu excepția cazului în care CLEARVIN a fost de acord în scris.

A.. Atunci când se creează un cont, informațiile furnizate pentru cont trebuie să corespundă adresei, numărului de telefon și/sau altor informații unice de identificare asociate metodei de identificare. Puteți înregistra mai multe Conturi per metodă de identificare numai la discreția EXCLUSIVĂ a CLEARVIN. Un singur Cont poate fi utilizat de o singură persoană fizică sau juridică, ar fi un dealer auto, la discreția exclusivă a CLEARVIN și sub rezerva cerințelor CLEARVIN. Conturile suplimentare dincolo de primul Cont per utilizator unic pot fi supuse taxelor la crearea Contului. Nu vă puteți transfera Contul către nicio terță parte fără acordul prealabil scris al CLEARVIN; fără a aduce atingere celor de mai sus, CLEARVIN nu va reține în mod nejustificat consimțământul pentru transferul unui Cont în stare bună prin operarea voinței scrise valabile către o singură persoană fizică, cu condiția ca notificarea și documentația corespunzătoare să fie furnizate conform solicitării CLEARVIN.

b. CLEARVIN are dreptul în orice moment, din orice motiv sau fără niciun motiv, să vă suspende sau să vă rezilieze Contul, să rezilieze prezentul Acord și/sau să refuze orice utilizare curentă sau viitoare a Serviciilor fără notificare sau răspundere față de dvs. În cazul în care CLEARVIN vă suspendă sau vă închide Contul sau prezentul Acord, înțelegeți și sunteți de acord că nu veți primi nicio rambursare sau schimb pentru orice moment neutilizat pentru un abonament, orice taxe de licență sau abonament, orice conținut sau date asociate contului dvs., sau pentru orice altceva.

c. Conturile afiliate conturilor delincvente fac obiectul unor acțiuni de remediere legate de contul delincvent.

d. În cazul în care un Cont este suspendat sau reziliat pentru încălcarea de către dumneavoastră a prezentului Acord sau pentru delincvența dumneavoastră de plată (în fiecare caz determinată la discreția exclusivă a CLEARVIN), CLEARVIN poate suspenda sau închide Contul asociat cu o astfel de încălcare și oricare sau toate celelalte Conturi deținute de dumneavoastră sau de directorii, ofițerii, angajații, afiliații, agenții, contractanții sau licențiatorii dvs., iar încălcarea dvs. se va considera că se aplică tuturor acestor Conturi.

e. SERVICII PLĂTITE/CONTRACT DE PLATĂ.

i. Dreptul de a modifica prețurile și disponibilitatea produselor. Prețurile și disponibilitatea oricăror Servicii pot fi modificate în orice moment.

ii. CLEARVIN Services necesită plata unei taxe. Trebuie să aveți un Cont și să plătiți taxele pentru a utiliza unele dintre Serviciile CLEARVIN în conformitate cu tarifele curente.

iii. Plata. Orice și toate plățile pentru servicii vor fi efectuate de către Client în dolari Americani prin intermediul unui procesator de plăți aprobat, ar fi Authorize.net sau PayPal. Plățile sunt nerambursabile, cu excepția cazului în care o excepție este aprobată de un reprezentant al www.CLEARVIN.com. O taxă de vânzare aplicabilă poate fi evaluată pe baza codului poștal de facturare al Clientului.

iv. Responsabilitatea pentru cont. ÎN CALITATE DE TITULAR DE CONT, SUNTEȚI RESPONSABIL PENTRU TOATE TAXELE SUPORTATE, INCLUSIV TAXELE APLICABILE, PRECUM ȘI PENTRU TOATE ACHIZIȚIILE EFECTUATE DE DUMNEAVOASTRĂ SAU DE ORICINE VĂ UTILIZEAZĂ CONTUL, INCLUSIV FAMILIA, PRIETENII, DIRECTORII, OFIȚERII, ANGAJAȚII, AFILIAȚII, AGENȚII, CONTRACTANȚII SAU LICENȚIATORII SAU ORICE ALTĂ TERȚĂ PARTE. ACEASTA ÎNSEAMNĂ CĂ VEȚI FI RESPONSABIL PENTRU TOATE UTILIZĂRILE ȘI ACHIZIȚIILE DIN CONTUL DVS., CHIAR ȘI PENTRU CELE EFECTUATE ILEGAL SAU FRAUDULOS SAU FĂRĂ AUTORIZAȚIA DVS. ÎN CAZUL ÎN CARE TELEFONUL MOBIL, MOBIL SAU PRIN SATELIT ESTE PIERDUT SAU FURAT, TREBUIE SĂ ANUNȚAȚI IMEDIAT CLEARVIN.

v. Taxe percepute de site-urile și furnizorii terți. Este posibil să furnizăm link-uri către alte site-uri web. Unele dintre aceste site-uri web pot percepe taxe separate, care nu sunt incluse în niciun abonament sau alte taxe pe care le puteți plăti către CLEARVIN. Orice taxe sau obligații separate pe care le suportați în relațiile cu terțe părți sunt responsabilitatea dumneavoastră.

vi. Nici o resale a Serviciului. Cu excepția cazului în care este autorizat în mod expres în scris de clearvin, sunteți de acord să nu reproduceți, duplicați, copiați, vindeți, tranzacționați, revindeți, redistribuiți sau exploatați în scopuri comerciale orice: (a) parte a Serviciilor; (b) utilizarea Serviciilor, inclusiv metodele de răspuns ale CLEARVIN; sau (c) accesul la Servicii, inclusiv, dar fără a se limita la informațiile contului.

vii. Informații auto-raportate. Dacă alegeți să introduceți orice informații auto-raportate, personale sau de altă natură, pe acest site sau pe orice alt site la care se face referire aici sau legate de acesta, ne autorizați astfel să utilizăm aceste informații, astfel se prevede în Politica noastră de confidențialitate și să transmitem aceste informații unor terțe părți și centre de apel care pot păstra și utiliza aceste informații. DE ASEMENEA, SUNTEȚI DE ACORD ȘI AUTORIZAȚI CLEARVIN, ORICE TERȚĂ PARTE SAU CALL CENTER SĂ VĂ CONTACTEZE PRIN TELEFON. DACĂ DORIȚI SĂ NU FIȚI CONTACTAT TELEFONIC, NU TRIMITEȚI INFORMAȚIILE AUTO-RAPORTATE.

f. SEMNĂTURI ȘI CONTRACTE ELECTRONICE. Utilizarea serviciilor include posibilitatea de a încheia acorduri și/sau de a efectua tranzacții pe cale electronică. RECUNOAȘTEȚI CĂ TRIMITERILE DUMNEAVOASTRĂ ELECTRONICE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI WEB CLEARVIN CONSTITUIE ACORDUL ȘI INTENȚIA DUMNEAVOASTRĂ DE A FI OBLIGAT ȘI DE A PLĂTI PENTRU ASTFEL DE ACORDURI ȘI TRANZACȚII. ACORDUL ȘI INTENȚIA DUMNEAVOASTRĂ DE A FI OBLIGAT PRIN TRIMITERI ELECTRONICE SE APLICĂ TUTUROR ÎNREGISTRĂRILOR REFERITOARE LA TOATE TRANZACȚIILE PE CARE LE ÎNCHEIAȚI PE ACEST SITE, INCLUSIV NOTIFICĂRILOR DE ANULARE, POLITICILOR, CONTRACTELOR ȘI APLICAȚIILOR. Pentru a accesa și păstra înregistrările electronice, este posibil să vi se solicite să aveți anumite componente hardware și software, care sunt responsabilitatea dumneavoastră exclusivă.

7. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ.

Recunoașteți că CLEARVIN deține toate drepturile, titlul și interesul față de și față de Servicii, inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală ("Drepturile CLEARVIN"). Drepturile CLEARVIN sunt protejate de legile americane și internaționale privind proprietatea intelectuală, inclusiv de drepturile morale. În consecință, sunteți de acord că nu veți copia, reproduce, modifica, modifica, inversa sau crea lucrări derivate din Servicii sau din orice parte a site-ului WEB CLEARVIN. De asemenea, sunteți de acord că nu veți utiliza niciun robot, păianjen, alte dispozitive automate sau proces manual pentru a monitoriza sau copia orice conținut din Serviciu. Cu excepția cazului în care ați convenit altfel în scris cu CLEARVIN, nimic din Termeni și condiții nu vă oferă dreptul de a utiliza oricare dintre denumirile comerciale, mărcile comerciale, mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile, numele de domenii și alte caracteristici distinctive ale mărcii CLEARVIN. Cu excepția cazului în care ați fost autorizat în mod expres să faceți acest lucru în scris de către CLEARVIN, sunteți de acord că, în utilizarea Serviciilor, nu veți utiliza nicio marcă comercială, marcă de serviciu, nume comercial, siglă a CLEARVIN într-un mod care este probabil sau destinat să provoace confuzie cu privire la proprietarul sau utilizatorul autorizat al unor astfel de mărci, nume sau sigle. După este descris imediat mai jos, drepturile CLEARVIN nu includ conținutul terților utilizat ca parte a Serviciilor, inclusiv conținutul comunicărilor care apar în Servicii. CLEARVIN nu pretinde nicio proprietate sau control asupra conținutului trimis, postat sau afișat de dvs. Dumneavoastră sau un licențiator terț, după caz, păstrați toate brevetele, mărcile comerciale și drepturile de autor pentru orice conținut pe care îl trimiteți, postați sau afișați pe sau prin intermediul Serviciilor CLEARVIN și sunteți responsabil pentru protejarea acestor drepturi, după caz. Prin trimiterea, postarea sau afișarea de conținut pe sau prin intermediul Serviciilor CLEARVIN care sunt destinate să fie disponibile pentru publicul larg, acordați CLEARVIN o licență globală, neexclusivă, fără redevențe pentru reproducerea, publicarea și distribuirea unui astfel de conținut pe Clearvin Services în scopul afișării și distribuirii Serviciilor CLEARVIN. În plus, CLEARVIN își rezervă dreptul de a refuza acceptarea, postarea, afișarea sau transmiterea oricărui Conținut la discreția sa. Declarați și garantați că aveți toate drepturile, puterea și autoritatea necesare pentru a acorda drepturile acordate aici oricărui conținut trimis.

8. REZILIEREA.

a. Rezilierea de către CLEARVIN. În cazul în care nu reușiți sau CLEARVIN suspectează că nu ați respectat oricare dintre prevederile prezentului Acord, inclusiv, dar fără a se limita la neplata taxelor datorate, nefurnizarea CLEARVIN cu un card de credit valid sau cu date exacte și complete de înregistrare a contului, neasigurarea informațiilor contului dvs., încălcarea Termenilor de utilizare CLEARVIN sau a oricărei licențe sau încălcarea sau alte încălcări ale drepturilor terților, CLEARVIN, la discreția sa, fără notificarea dvs., poate: (I) rezilia prezentul Acord și / sau contul dvs., și veți rămâne răspunzător pentru toate sumele datorate în contul dvs. până la și inclusiv data rezilierii; și/sau (II) să rezilieze licența asupra software-ului; și/sau (III) împiedică accesul la Servicii (sau la orice parte a acestora).

b. Încetarea Serviciilor. CLEARVIN își rezervă dreptul de a modifica, suspenda sau întrerupe Serviciile (sau orice parte sau conținut al acestora) în orice moment, cu sau fără notificare, iar CLEARVIN nu va fi răspunzătoare față de dumneavoastră sau față de nicio terță parte în cazul în care își va exercita aceste drepturi.

9. APLICAREA ACESTOR TERMENI.

CLEARVIN își rezervă dreptul de a lua măsuri pe care CLEARVIN le consideră necesare sau adecvate în mod rezonabil pentru a pune în aplicare și/sau a verifica respectarea oricărei părți a prezentului Acord (inclusiv, dar fără a se limita la dreptul CLEARVIN de a coopera cu orice proces legal legat de utilizarea serviciilor de către dumneavoastră și/sau o afirmație a unei terțe părți că utilizarea Serviciilor de către dumneavoastră este ilegală și/sau încalcă drepturile unei astfel de terțe părți). Sunteți de acord că CLEARVIN are dreptul, fără răspundere față de dumneavoastră, de a dezvălui orice date de înregistrare a Contului și/sau informații despre Cont autorităților de aplicare a legii, funcționarilor guvernamentali și/sau unei terțe părți, deoarece CLEARVIN consideră că este necesar sau adecvat în mod rezonabil să se aplice și/sau să se verifice respectarea oricărei părți a prezentului Acord (inclusiv, dar fără a se limita la dreptul CLEARVIN de a coopera cu orice proces legal legat de utilizarea serviciilor de către dumneavoastră și/sau o terță parte care susține că utilizarea Serviciilor de către dumneavoastră este ilegală și/sau încalcă drepturile unei astfel de terțe părți).

10. RESPECTAREA GENERALĂ A LEGILOR.

Serviciile sunt controlate și operate de CLEARVIN din birourile sale din Statele Unite. Sunteți de acord să respectați toate legile, statutele, ordonanțele și reglementările locale, de stat, federale și naționale care se aplică utilizării Serviciului de către dumneavoastră.

11. NICIO RESPONSABILITATE PENTRU MATERIALE SAU SITE-URI WEB TERȚE.

Anumite conținuturi, produse și date disponibile prin intermediul Serviciilor pot include materiale de la terți. În plus, CLEARVIN poate furniza linkuri către anumite site-uri Web terțe. Recunoașteți și sunteți de acord că CLEARVIN nu este responsabil pentru examinarea sau evaluarea conținutului sau acurateței oricărui astfel de material terț sau site-uri Web. CLEARVIN NU GARANTEAZĂ SAU APROBĂ ȘI NU ÎȘI ASUMĂ ȘI NU VA AVEA NICIO RĂSPUNDERE SAU RESPONSABILITATE PENTRU ORICE MATERIALE SAU SITE-URI WEB TERȚE SAU PENTRU ORICE ALTE MATERIALE, PRODUSE SAU SERVICII SAU DATE COLECTATE ALE TERȚILOR, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ORICE INFORMAȚII REFERITOARE SAU REFERITOARE LA CONDIȚIA, SIGURANȚA, VANDABILITATEA, VANDABILITATEA, CALITATEA. ISTORICUL DE PROPRIETATE, PRECUM ȘI ISTORICUL ACCIDENTELOR DE ORICE AUTOVEHICUL DE PASAGERI SITUAT ÎN ORICE TERITORIU DIN ÎNTREAGA LUME SAU ORICE DATE SAU INFORMAȚII, CONȚINUTE ÎN SAU OMISE, DE LA UN AUTOVEHICUL DE PASAGERI DE PROPRIETATE SAU DOCUMENT DE ÎNREGISTRARE EMISE DE ORICARE DINTRE CELE 50 DE STATE DIN SUA (SAU DISTRICTUL COLUMBIA) SAU DOCUMENTUL DE ÎNMATRICULARE A VEHICULULUI DE PASAGERI ELIBERAT DE ORICE PROVINCIE DIN CANADA. Link-uri către alte site-uri Web sunt furnizate numai ca o comoditate pentru tine. Sunteți de acord că nu veți utiliza materiale terțe într-un mod care ar încălca sau încălca drepturile oricărei alte părți și că CLEARVIN nu este în niciun fel responsabil pentru o astfel de utilizare de către dvs.

12. EXONERAREA DE RĂSPUNDERE A GARANȚIILOR; LIMITĂRI ALE RĂSPUNDERII.

A. CLEARVIN NU GARANTEAZĂ, NU REPREZINTĂ SAU GARANTEAZĂ CĂ UTILIZAREA SERVICIILOR DE CĂTRE DVS. VA FI NEÎNTRERUPTĂ SAU FĂRĂ ERORI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ, DIN CÂND ÎN CÂND, CLEARVIN POATE ELIMINA SERVICIUL PENTRU PERIOADE NEDETERMINATE DE TIMP SAU POATE ANULA SERVICIUL ÎN ORICE MOMENT, FĂRĂ A VĂ ANUNȚA.

b. SUNTEȚI DE ACORD ÎN MOD EXPRES CĂ UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DUMNEAVOASTRĂ DE A UTILIZA SERVICIILE SE FACE PE PROPRIUL RISC. SERVICIUL ȘI TOATE SERVICIILE CARE VĂ SUNT LIVRATE PRIN INTERMEDIUL SERVICIULUI SUNT FURNIZATE (CU EXCEPȚIA CELOR MENȚIONATE ÎN MOD EXPRES DE CLEARVIN) CA FIIND ȘI AȘA SUNT DISPONIBILE PENTRU UTILIZAREA DVS., FĂRĂ GARANȚII DE NICIUN FEL, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV TOATE GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, TITLU ȘI NEÎNFRIDINE. DEOARECE UNELE JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA GARANȚIILOR IMPLICITE, ESTE POSIBIL CA EXCLUDEREA DE MAI SUS A GARANȚIILOR IMPLICITE SĂ NU VI SE APLICE. ÎN PLUS, NU EXISTĂ GARANȚII CU PRIVIRE LA NICIUNUL DINTRE AUTOVEHICULELE DESPRE CARE INFORMAȚIILE SUNT POSTATE PE ACEST SITE SAU TRANSMISE CĂTRE DVS., INCLUSIV INFORMAȚIILE FURNIZATE ÎN RAPORTUL CLEARVIN PRIVIND ISTORICUL VEHICULELOR. CLEARVIN NU OFERĂ NICIO GARANȚIE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, CU PRIVIRE LA STAREA, SIGURANȚA, MARKETABLITATEA, VANDABLITATEA, CALITATEA, ISTORICUL PROPRIETĂȚII SAU ISTORICUL ACCIDENTELOR ORICĂRUI VEHICHLE AUTO ȘI NU APROBĂ, CERTIFICĂ, AUTORIZEAZĂ SAU AUTENTIFICĂ NICIUN AUTOVEHICUL SAU ORICE ACT DE PROPRIETATE SAU ÎNREGISTRARE A MOTORULUI CARE VĂ ESTE FURNIZAT PRIN ORICARE DINTRE SERVICIILE CLEARVIN SAU FURNIZORI TERȚI. INFORMAȚIILE PRIVIND ISTORICUL AUTOVEHICULELOR SUNT COLECTATE DE O SERIE DE SURSE TERȚE. ACESTE INFORMAȚII POT FI NESIGURE, INEXACTE, DEPĂȘITE, FALSE SAU ÎNȘELĂTOARE ȘI NU POT DETALIA ISTORICUL AUTOVEHICULELOR, AR FI DACĂ VEHICULUL A FOST NEDORIT SAU RECUPERAT, DEMONTAT, RECONSTRUIT SAU RECONSTRUIT, SUPUS DAUNELOR PROVOCATE DE INUNDAȚII, DAUNELOR PROVOCATE DE INCENDIU, RĂSCUMPĂRAT DE PRODUCĂTORUL SĂU, DACĂ KILOMETRAJUL DEPĂȘEȘTE LIMITELE MECANICE, DACĂ KILOMETRAJUL NU A FOST KILOMETRAJ REAL SAU ALTE PROBLEME MECANICE, STRUCTURALE SAU COSMETICE CU VECHIULCLE.

c. ÎN NICI UN CAZ CLEARVIN, ANGAJAȚII, OFIȚERII, REPREZENTANȚII, PRESTATORII DE SERVICII, FURNIZORII, LICENȚIATORII ȘI AGENȚII SĂI NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU DAUNE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE, EXEMPLARE, PUNITIVE SAU PE CALE DE CONSECINȚĂ SAU ORICE ALTE DAUNE DE ORICE FEL, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, PIERDERI DE UTILIZARE, PIERDERI DE PROFITURI SAU PIERDERI DE DATE, FIE ÎNTR-O ACȚIUNE CONTRACTUALĂ, DELICTUALĂ (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA NEGLIJENȚĂ), FIE ÎN ALT MOD, CARE REZULTĂ DIN SAU ÎN ORICE MOD LEGATĂ DE (I) UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA SITE-UL WEB CLEARVIN SAU CONȚINUTUL, MATERIALELE, SOFTWARE-UL, INFORMAȚIILE SAU TRANZACȚIILE FURNIZATE PE SAU PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI WEB CLEARVIN SAU (II) ORICE PRETENȚIE CARE POATE FI ATRIBUITĂ ERORILOR, OMISIUNILOR SAU ALTOR INEXACTITĂȚI DIN SITE-URI SAU CONȚINUTULUI, MATERIALELOR, SOFTWARE-ULUI, INFORMAȚIILOR , PRODUSELE SAU SERVICIILE DE PE SAU DISPONIBILE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI WEB CLEARVIN, (III) COSTUL ACHIZIȚIILOR DE BUNURI ȘI SERVICII ÎNLOCUITOARE CARE REZULTĂ DIN ORICE PRODUSE, DATE, INFORMAȚII SAU SERVICII ACHIZIȚIONATE SAU OBȚINUTE SAU MESAJE PRIMITE SAU TRANZACȚII ÎNCHEIATE PRIN INTERMEDIUL SAU DE PE SITE-UL WEB CLEARVIN; (IV) ACCESUL NEAUTORIZAT LA TRANSMISIILE SAU DATELE DUMNEAVOASTRĂ SAU MODIFICAREA ACESTORA; (V) DECLARAȚIILE SAU COMPORTAMENTUL ORICĂREI TERȚE PĂRȚI PE SITE-UL NOSTRU; (VI) ÎNTÂRZIEREA SAU NEÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIILOR CARE REZULTĂ DINTR-UN ACT DE FORȚĂ MAJORĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, ACTELE LUI DUMNEZEU, DEZASTRELE NATURALE, EȘECUL COMUNICAȚIILOR, ACȚIUNILE GUVERNAMENTALE, RĂZBOAIELE, GREVELE, CONFLICTELE DE MUNCĂ, REVOLTELE, PENURIA DE MUNCĂ SAU MATERIALE, VANDALISMUL, TERORISMUL, NEEXECUTAREA TERȚILOR SAU ORICE MOTIVE CARE NU POT FI CONTROLATE ÎN MOD REZONABIL; SAU (VII) ORICE ALTĂ PROBLEMĂ LEGATĂ DE SITE-UL NOSTRU, CHIAR DACĂ CLEARVIN SAU REPREZENTANȚII SĂI AUTORIZAȚI AU FOST INFORMAȚI CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. SINGURA CALE DE ATAC PENTRU NEMULȚUMIREA FAȚĂ DE SITE ȘI/SAU SERVICIILE LEGATE DE SITE ESTE SĂ ÎNCETAȚI SĂ UTILIZAȚI SITE-UL ȘI/SAU SERVICIILE RESPECTIVE. ESTE POSIBIL CA LEGISLAȚIA APLICABILĂ SĂ NU PERMITĂ LIMITAREA RĂSPUNDERII, GARANȚIILE IMPLICITE SAU EXCLUDEREA SAU LIMITAREA ANUMITOR DAUNE PREVĂZUTE MAI SUS, ASTFEL ÎNCÂT ESTE POSIBIL CA ACEASTĂ LIMITARE A RĂSPUNDERII SĂ NU VI SE APLICE. DACĂ ORICE PARTE A ACESTEI LIMITĂRI A RĂSPUNDERII SE CONSTATĂ A FI NEVALIDĂ SAU INAPLICABILĂ DIN ORICE MOTIV, ATUNCI RĂSPUNDEREA AGREGATĂ A CLEARVIN ÎN ASTFEL DE CIRCUMSTANȚE PENTRU DATORIILE CARE ALTFEL AR FI FOST LIMITATE NU VA DEPĂȘI O SUTĂ DE DOLARI (100 USD).

D. CLEARVIN NU REPREZINTĂ ȘI NU GARANTEAZĂ CĂ SERVICIUL VA FI LIPSIT DE PIERDERI, CORUPȚIE, ATAC, VIRUȘI, INTERFERENȚE, HACKING SAU ALTE INTRUZIUNI DE SECURITATE, IAR CLEARVIN ÎȘI DECLINĂ ORICE RĂSPUNDERE LEGATĂ DE ACESTA. VEȚI FI RESPONSABIL PENTRU BACKUP-UL PROPRIULUI DISPOZITIV MOBIL SAU CELULAR SAU DISPOZITIV ALTERNATIV DE STOCARE, INCLUSIV ORICE PRODUSE ACHIZIȚIONATE SAU ÎNCHIRIATE DE LA TERȚE PĂRȚI NECESARE PENTRU ACCESAREA SITE-ULUI WEB CLEARVIN.

E. CLEARVIN VA DEPUNE EFORTURI REZONABILE PENTRU A PROTEJA INFORMAȚIILE TRANSMISE DE DVS. ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIILE, DAR RECUNOAȘTEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ TRANSMITEREA ACESTOR INFORMAȚII SE FACE PE PROPRIUL RISC, IAR CLEARVIN ÎȘI DECLINĂ PRIN PREZENTA ORICE RĂSPUNDERE FAȚĂ DE DVS. PENTRU ORICE PIERDERE SAU RĂSPUNDERE LEGATĂ DE ASTFEL DE INFORMAȚII ÎN ORICE MOD.

F.. Informațiile generale de cumpărare a vehiculelor uzate reprezintă un serviciu gratuit oferit de CLEARVIN publicului care cumpără vehicule uzate. CLEARVIN NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE PENTRU NICIUN PREJUDICIU SAU DAUNĂ PE CARE V-O PUTEȚI PROVOCA DVS., ALTORA SAU PROPRIETĂȚII ATUNCI CÂND URMAȚI SFATURILE DATE PE ACEST SITE. CLEARVIN nu are niciun control asupra modului în care puteți utiliza informațiile pe care le obțineți de pe site și nu atestă valabilitatea oricăror informații găsite aici și nici nu garantează niciun rezultat.

13. RENUNȚARE ȘI DESPĂGUBIRE.

PRIN UTILIZAREA SERVICIULUI, SUNTEȚI DE ACORD SĂ DESPĂGUBIȚI ȘI SĂ EXONEURAȚI DE RĂSPUNDERE DIRECTORII, OFIȚERII, ANGAJAȚII, AFILIAȚII, AGENȚII, CONTRACTANȚII ȘI LICENȚIATORII SĂI CU PRIVIRE LA ORICE PRETENȚII CARE DECURG DIN ÎNCĂLCAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A ACESTUI ACORD, UTILIZAREA SERVICIULUI DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ SAU ORICE ACȚIUNE ÎNTREPRINSĂ DE CLEARVIN CA PARTE A INVESTIGAȚIEI SALE CU PRIVIRE LA O PRESUPUSĂ ÎNCĂLCARE A ACESTUI ACORD SAU CA URMARE A CONSTATĂRII SAU DECIZIEI SALE CĂ A AVUT LOC O ÎNCĂLCARE A ACESTUI ACORD. ACEASTA ÎNSEAMNĂ CĂ NU PUTEȚI DA ÎN JUDECATĂ SAU RECUPERA ORICE DAUNE DE LA CLEARVIN, DIRECTORII, OFIȚERII, ANGAJAȚII, AFILIAȚII, AGENȚII, CONTRACTANȚII ȘI LICENȚIATORII CA URMARE A DECIZIEI SALE DE A ELIMINA SAU REFUZA SĂ PROCESEZE ORICE INFORMAȚII SAU CONȚINUT, DE A VĂ AVERTIZA, DE A SUSPENDA SAU DE A ÎNCETA ACCESUL DUMNEAVOASTRĂ LA SERVICIU SAU DE A LUA ORICE ALTĂ MĂSURĂ ÎN TIMPUL INVESTIGAȚIEI UNEI PRESUPUSE ÎNCĂLCĂRI SAU CA URMARE A CONCLUZIEI CLEARVIN CĂ A AVUT LOC O ÎNCĂLCARE A ACESTUI ACORD. ACEASTĂ DISPOZIȚIE PRIVIND RENUNȚAREA ȘI DESPĂGUBIREA SE APLICĂ TUTUROR ÎNCĂLCĂRILOR DESCRISE ÎN PREZENTUL ACORD SAU AVUTE ÎN VEDERE DE ACESTA.

14. NOTIFICĂRI.

CLEARVIN vă poate trimite o notificare cu privire la Servicii prin trimiterea unui mesaj de e-mail la adresa de e-mail listată în informațiile de contact ale contului dvs. Notificările intră în vigoare imediat.

15. LEGEA APLICABILĂ.

Recunoașteți și acceptați următoarele ca condiții pentru utilizarea site-ului web și a serviciilor companiei: acest Acord, utilizarea site-ului web și a serviciilor CLEARVIN și relația dumneavoastră cu CLEARVIN vor fi guvernate de legile statului Oregon, fără a face referire la principiile conflictelor de legi. Prin prezenta, dumneavoastră și CLEARVIN vă supuneți în mod irevocabil jurisdicției exclusive și sunteți de acord că toate litigiile, pretențiile și cauzele acțiunilor care decurg din sau în legătură cu acest Acord, utilizarea site-ului web sau a serviciilor CLEARVIN sau relația dumneavoastră cu CLEARVIN vor fi judecate în instanțele de stat din Multnomah County, Oregon sau în instanțele federale ale Instanței Districtuale din Oregon. Sunteți de acord cu notificarea sau comunicarea procesului prin trimiterea prin poștă certificată sau înregistrată a citației și a plângerii la ultima adresă furnizată de dvs. Recunoașteți și sunteți de acord în mod expres cu alegerea legii, cu selectarea obligatorie a forumului și cu dispozițiile privind serviciile prevăzute în prezentul document.

16. DIVERSE.

Acești Termeni și Condiții constituie întregul acord dintre dumneavoastră și CLEARVIN și guvernează utilizarea Serviciului de către dumneavoastră, învingând orice acorduri anterioare dintre dumneavoastră și CLEARVIN. De asemenea, este posibil să faceți obiectul unor termeni și condiții suplimentare care se pot aplica atunci când utilizați servicii afiliate, conținut terță parte sau software terț. Dacă orice parte a acestor Termeni și Condiții este considerată nevalidă sau inaplicabilă, partea respectivă va fi interpretată într-o manieră conformă cu legislația aplicabilă pentru a reflecta, cât mai aproape posibil, intențiile inițiale ale părților, iar părțile rămase vor rămâne în vigoare și în vigoare. Neexecutarea de către CLEARVIN a oricărui drept sau prevederi din acești Termeni și Condiții nu va constitui o renunțare la o astfel de prevedere sau la orice altă prevedere a acestor Termeni și Condiții. CLEARVIN nu va fi responsabilă pentru neîndeplinirea obligațiilor din cauze independente de voința sa.

17. FEEDBACK ȘI INFORMAȚII.

Orice feedback pe care îl furnizați pe acest site va fi considerat neconfidențiale. CLEARVIN este liber să utilizeze aceste informații fără restricții.

18. CONTACTAREA CLEARVIN.

Puteți contacta CLEARVIN în oricare dintre următoarele moduri:
Prin poștă:
CLEARVIN, LLC
8 The Green, Ste A
Dover, DE 19901
Adresă de e-mail: [email protected]

Exonerare de răspundere pentru produsul NMVTIS Consumer Access

National Motor Vehicle Title Information System (NMVTIS) este un sistem electronic care conține informații despre anumite automobile cu titlu în Statele Unite. NMVTIS este destinat să servească drept sursă fiabilă de titlu și marcă pentru automobile, dar nu conține informații detaliate cu privire la istoricul reparațiilor unui vehicul.

Toate statele, companiile de asigurări și șantierele de gunoi și salvare sunt obligate de legea federală să raporteze în mod regulat informații către NMVTIS. Cu toate acestea, NMVTIS nu conține informații cu privire la toate autovehiculele din Statele Unite, deoarece unele state nu furnizează încă datele vehiculului lor sistemului. În prezent, datele furnizate NMVTIS de către state sunt furnizate într-o varietate de intervale de timp; în timp ce raportați și actualizați datele NMVTIS în timp real (pe măsură ce apar tranzacțiile de titlu), alte state trimit actualizări mai puțin frecvent, ar fi o dată la fiecare 24 de ore sau într-o perioadă de zile.

Informațiile privind daunele anterioare și semnificative ale vehiculului nu pot fi incluse în sistem dacă vehiculul nu a fost niciodată determinat de o societate de asigurare (sau de o altă entitate corespunzătoare) ca fiind o "pierdere totală" sau marcat de o agenție de stat. În schimb, un transportator de asigurare poate fi obligat să raporteze o "pierdere totală", chiar dacă starea de titrare a vehiculului nu a determinat vehiculul să fie "de salvare" sau "junk".

Un raport privind istoricul vehiculului NU înlocuiește o inspecție independentă a vehiculului. Înainte de a lua decizia de a achiziționa un vehicul, consumatorii sunt încurajați să obțină, de asemenea, o inspecție independentă a vehiculului pentru a se asigura că vehiculul nu are daune ascunse. Furnizorii de date NMVTIS aprobați (căutați sigla NMVTIS) pot include date despre starea vehiculului din alte surse decât NMVTIS.

Datele NMVTIS INCLUD (după sunt disponibile de către entitățile care trebuie să raporteze sistemului):

  • Informații de laParticipanteagențiile de stat de titrare a autovehiculelor.
  • Informații privind automobilele, autobuzele, camioanele, motocicletele, vehiculele de agrement, autovehiculele și tractoarele. NMVTIS nu poate include în prezent vehicule comerciale dacă vehiculele respective nu sunt incluse în baza de date primară a unui stat pentru înregistrările titlurilor (în unele state, vehiculele respective sunt gestionate de o agenție de stat separată), deși aceste înregistrări pot fi adăugate ulterior.
  • Informații privind "mărcile" aplicate vehiculelor furnizate de agențiile de stat participante pentru titrare a autovehiculelor. Tipurile și definițiile mărcii variază în funcție de stat, dar pot oferi informații utile despre starea sau utilizarea prealabilă a vehiculului.
  • Cea mai recentă citire a kilometrajului în palmaresul statului.
  • Informații de la companiile de asigurări, și reciclatori auto, inclusiv junk și șantiere de salvare, care este obligat prin lege să fie raportate la sistem, începând cu 31 martie 2009. Aceste informații vor include dacă vehiculul a fost determinat ca fiind o "pierdere totală" de către un transportator de asigurări.
  • Informații de la junk și șantierele de salvare care primesc un "numerar pentru clunker" vehicul tranzacționate-in în conformitate cu asistența consumatorilor pentru a recicla și salva Act din 2009 (CARS) Program.

Consumatorii sunt sfătuiți să viziteze vehiclehistory.bja.ojp.gov pentru detalii privind modul de interpretare a informațiilor din sistem și să înțeleagă semnificația diferitelor etichete aplicate vehiculelor de către agențiile de stat participante pentru titrare a autovehiculelor.", "VĂ RUGĂM SĂ ÎNȚELEGEȚI CĂ CLEARVIN NU OFERĂ NICIO GARANȚIE CĂ": "Vă rugăm să înțelegeți că CLEARVIN nu oferă nicio garanție că Serviciile vor funcționa întotdeauna fără întreruperi, întârzieri sau alte imperfecțiuni. Deoarece Serviciile pot fi transmise prin rețele publice celulare FDMA, TDMA, CDMA, GSM și AMPS, inclusiv servicii de telefonie prin satelit și alte tipuri de rețele celulare, linii internet și chiar rețeaua telefonică publică comutată (\"PSTN\"), pot exista pene de curent sau întreruperi ale serviciului.

Exonerare de răspundere pentru date NVS

Sursa finală a informațiilor privind gaj disponibile prin rapoartele clearvin privind istoricul vehiculelor este furnizată de Serviciul Național al Vehiculelor (NVS). Deși se depun toate eforturile pentru a asigura acuratețea transmiterii și a datelor, rapoartele sunt furnizate așa sunt. Unii deținători de gaj și jurisdicții nu raportează la NVS. Înregistrările din NVS pot fi incomplete. ClearVin nu oferă nicio garanție exprimată sau implicită cu ceea ce privește valabilitatea datelor NVS. În afară de aceasta, datele furnizate reprezintă o reproducere fidelă și corectă a datelor NVS.