Nasze źródła danych

Czerpiemy z najbardziej wiarygodnych źródeł danych

Narodowy System Informacyjny Oznaczeń Pojazdów Motorowych (NMVTIS)

Narodowy System Informacyjny Oznaczeń Pojazdów Motorowych (NMVTIS) to system elektroniczny, który zawiera informacje o samochodach zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych. NMVTIS służy jako wiarygodne źródło historii dokumentów własności i wpisów dla samochodów. System ten pomaga państwom i organom ścigania w zapobieganiu oszustwom związanym z dokumentacją i innymi przestępstwami. Dowiedz się więcej

National Vehicle Services (NVS)

Krajowa służba transportowa to organizacja specjalizująca się w dostarczaniu informacji o pojazdach, które zostały wyeksportowane, skonfiskowane, skradzione lub odzyskane po kradzieży w celu ograniczenia oszustw i ochrony praw właścicieli pojazdów.

National Traffic Safety Administration (NHTSA)

Krajowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to agencja rządowa odpowiedzialna za zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego w Stanach Zjednoczonych. Poprzez egzekwowanie standardów wydajności pojazdów i współpracy z rządami stanowymi i lokalnymi, NHTSA zmniejsza liczbę zgonów, obrażeń i strat ekonomicznych w wypadkach samochodowych. NHTSA gromadzi informacje o skargach dotyczących bezpieczeństwa pojazdów, uruchomieniach poduszek powietrznych, oszustwach dotyczących licznika prebiegu i akcjach serwisowych.

Dane ClearVin

Wszyscy Nasi Klienci zasługują na najbardziej dokładne i wiarygodne dane dostępne o każdej porze. ClearVin pobiera dane z wielu dodatkowych źródeł niewymienionych powyżej, w tym z instytucji finansowych, agencji federalnych i lokalnych departamentów. Nasze więzi partnerskie w branży motoryzacyjnej zapewniają Klientom ClearVin unikalne informacje, dzięki którym Nasze raporty są jednymi z najlepszych dostępnych w Internecie. ClearVin to idealne miejsce dla sprawdzenia historii pojazdów.

J.D. Power

J.D. Power zapewnia dostęp do informacji motoryzacyjnych w czasie rzeczywistym i narzędzia wspomagające podejmowaniu decyzji. System ten jest oparty na gromadzeniu i analizie codziennych danych o transakcjach sprzedaży detalicznej nowych i używanych pojazdów. Wizerunek i reputacja firmy w zakresie niezależności i uczciwości sprawiły, że stała się jedną z najbardziej znanych i zaufanych marek na świecie.

Black Book

Black Book specjalizuje się w dostarczaniu wycen i spostrzeżeń dotyczących VIN, koncentrując się na punktach danych, które mogą pomóc kredytodawcom i dealerom w lepszej identyfikacji pojazdów o niższym ryzyku i wyższej potencjalnej rentowności. Ich dane cenowe i wartościowe zawierają analizę statystyczną, która pozwala na łatwe zrozumienie bieżących i czasowych zmian w wycenie historycznej, co daje wiarygodne predyktory wartości i potencjalnego ryzyka.

Wyszukiwanie historii pojazdu