Więcej o: NMVTIS

National Motor Vehicle Title Information System (NMVTIS) to amerykański system informacji o tytule pojazdu silnikowego

Czym jest NMVTIS?
Narodowy System Informacyjny Oznaczeń Pojazdów Motorowych (NMVTIS) to system elektroniczny, który zawiera informacje o samochodach zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych. NMVTIS służy jako wiarygodne źródło historii dokumentów własności i wpisów dla samochodów. System ten pomaga państwom i organom ścigania w zapobieganiu oszustwom związanym z dokumentacją i innymi przestępstwami.
Jaki jest cel NMVTIS?
NMVTIS utworzono, aby zapobiec wprowadzaniu lub ponownym wprowadzaniu skradzionych pojazdów silnikowych do handlu międzystanowego; chronić państwa, konsumentów indywidualnych i handlowych przed oszustwami; ograniczyć wykorzystywanie skradzionych pojazdów do nielegalnych celów, w tym do finansowania przedsiębiorstw przestępczych, oraz zapewnić konsumentom ochronę przed niebezpiecznymi pojazdami.
Kto prowadzi i zarządza NMVTIS?
Departament Sprawiedliwości USA jest odpowiedzialny za nadzór nad wdrażaniem i funkcjonowaniem NMVTIS. Współpracuje on także z American Association of Motor Vehicle Administrators (AAMVA).
Rola NMVTIS i jak to działa w przypadku zakładów recyklingu pojazdów, placów samochodów powypadkowych i złomowisk
Aby zapobiec oszukańczym działaniom, takim jak klonowanie VIN i fałszowanie wpisów do dokumentów własności należy przechowywać dokładne dane dotyczące odzysku i końca eksploatacji pojazdu (szczególnie, gdy pojazd zmienia dokumentację ze względu na zmianę stanu). NMVTIS służy jako repozytorium informacji związanych z pojazdami, które były w posiadaniu firm zajmujących się recyklingiem pojazdów, placów samochodów powypadkowych i złomowisk. To repozytorium jest następnie wykorzystywane przez państwa i konsumentów w celu zapewnienia, że pojazdy złomowane lub odzyskane (junk, salvage) nie są później odsprzedawane i gwarantuje, że numer VIN ze zniszczonych pojazdów nie będzie nigdy wykorzystany w skradzionym pojeździe.
Skąd pochodzą informacje zawarte w NMVTIS?
NMVTIS posiada wymagania dotyczące źródeł swoich danych i terminowości, w której te dane muszą wpłynąć. Następujące źródła danych są zobowiązane przez prawo federalne do regularnego raportowania do NMVTIS:
  • Państwowe agencje pojazdów silnikowych
  • Złomowiska
  • Place samochodów powypadkowych
  • Zakłady recyklingu pojazdów
  • Firmy ubezpieczeniowe
Co znajduje się w raporcie historii pojazdu NMVTIS?
Raport historii pojazdu NMVTIS ma na celu dostarczenie danych na temat kluczowych wskaźników związanych z zapobieganiem oszustwom i kradzieżom:
  • Aktualny stan dokumentu własności i data ostatniego wpisu
  • Historia dokumentu własności
  • Odczyt licznika przebiegu
  • Całkowita historia szkód
  • Historia odzysku (salvage)

Wyszukiwanie historii pojazdu