За NMVTIS

National Motor Vehicle Title Information System (NMVTIS)

Какво представлява NMVTIS?
Националната информационна система за талоните на моторните превозни средства (NMVTIS) е електронна система, която съдържа информация за автомобили, регистрирани в САЩ. НМVTIS е предназначена да служи, като надежден източник за информация за документацията и история на автомобилите и като инструмент, който помага на държавите и правоприлагащите органи да възпират и предотвратяват измамите с талони/документация/ и други престъпления.
Каква е целта на NMVTIS?
NMVTIS е създадена, за да предотврати въвеждането или повторното въвеждане на откраднати моторни превозни средства в междущатска търговия; защита на държавите, отделните и търговските потребители от измами; да се намали използването на откраднати превозни средства за незаконни цели, включително финансирането на престъпни предприятия и да се осигури защита на потребителите от опасни превозни средства.
Кой оперира и управлява NMVTIS?
Министерството на правосъдието на САЩ отговаря за надзора върху изпълнението и функционирането на NMVTIS и работи в партньорство с Американската асоциация на администраторите на моторни превозни средства (AAMVA).
Ролята на NMVTIS и как работи за авто-рециклирането, търговете и авто-моргите.
За да се предотвратят измамни дейности като клониране на VIN номера, от съществено значение е да се поддържат точни данни за автомобилите с дефекти и края на жизнения цикъл, когато дадено превозно средство променя талона от щат в щат. NMVTIS служи като хранилище на информация, свързана с превозни средства, които са били собственост на компании за рециклиране, авто-морги и търгове. След това това хранилището се използва от щатите и потребителите, за да се гарантира, че бракуваните или тези автомобили със щети няма да бъдат продадени по-късно и гарантира, че VIN номерата от унищочените превозни средства никога няма да могат да бъдат използвани за откраднато превозно средство.
Откъде идва информацията в NMVTIS?
NMVTIS предоставя уникална услуга по отношение на източника на своите данни и навременност, в които се получават данните. Федералният закон изисква от следните източници на данни да докладват редовно на NMVTIS:
  • Държавни агенции за издаване на талони на моторни превозни средства
  • Авто-морги
  • Търгове за автомобили със щети
  • Авто рециклиращи компании
  • Застрахователни превозвачи
Какво е включено в доклада за историята на NMVTIS?
Докладът за историята на NMVTIS vehicle е предназначен да предостави данни за ключови показатели, свързани с превенцията от измама и кражба:
  • Текуща дата на талона и датата на последно преиздаване
  • Минала история на талона
  • Отчитане на километража
  • История на регистрация за пълна щета
  • История на щетите

Проверка на автомобила