Interfejs API danych wyceny

ClearVin wyceny API łączy historyczne zakupu i danych aukcji w czasie rzeczywistym, aby zapewnić pełny obraz wartości rynkowej danego pojazdu. Punkty danych obejmują szczytową i średnią wartość sprzedaży, wartość handlową i wartość aukcji.

Uwaga: Dane dotyczące wyceny rynkowej są dostępne tylko dla pojazdów w stanie produkcji i nie obejmują żadnych zmian na rynku wtórnym pojazdu ani zmian w stanie tytułu.

Autoryzacji

Aby uzyskać token dostępu przy użyciu tego adresu URL, musisz użyć adresu e-mail i hasła:
POST https://www.clearvin.com/rest/vendor/login
Żądanie musi pochodzić z zarejestrowanego adresu IP.
Ładowność powinna wynosić:
{
  "email" : “[email protected]”,
  "password": "11111111"
}
Odpowiedzi
ElementOpisFormacie
statusokreśla, czy żądanie zostało rozpatrzone pomyślnie, czy zakończyło się błędemCiąg error lub ok
messageZawiera szczegółowe informacje o wyniku, jeśli stan jest errorCiąg
tokenToken internetowy JSON. Token wygasa za 10 minutCiąg


Jeśli adres e-mail i hasło są poprawne token zostanie zwrócona odpowiedź z tokenem w następujący sposób:
{
  "status": "ok",
  "token": " I6MTgxLCJpYXQiOjE1MDk1NTg4MTksIm4cCI6MTUwOTU1OTQxOX0.ACV0t3UyHXs0"
}


Raportu

Po otrzymaniu tego tokenu można go używać do uzyskiwania dostępu do raportów przy użyciu tego adresu URL:
GET https://www.clearvin.com/rest/vendor/report?vin=5UXFA13544LU21050
Aby użyć tego punktu końcowego, należy podać nagłówek HTTP z dostarczonym tokenem w następujący sposób:
Authorization: Bearer I6MTgxLCJpYXQiOjE1MDk1NTg4MTksIm4cCI6MTUwOTU1OTQxOX0.ACV0t3UyHXs0
Odpowiedzi
ElementOpisTypu
statusokreśla, czy żądanie zostało rozpatrzone pomyślnie, czy zakończyło się błędemCiąg error lub ok
messageZawiera szczegółowe informacje o wyniku, jeśli stan jest errorCiąg
Report idZawiera identyfikator raportu bieżącegoCiąg
Report vinŻądany vinCiąg
Report reportZawiera pełne informacje o pojeździeObiekt JSON

Możesz też otrzymywać raporty w widoku html, używając adresu URL w ten sposób:
GET https://www.clearvin.com/rest/vendor/report?vin=5UXFA13544LU21050&format=html
I podaj następne nagłówki HTTP:
Authorization: Bearer I6MTgxLCJpYXQiOjE1MDk1NTg4MTksIm4cCI6MTUwOTU1OTQxOX0.ACV0t3UyHXs0
Content-Type: text/html


Sukces Auth

Żądanie
curl -X POST \
  https://www.clearvin.com/rest/vendor/login \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "email": "[email protected]",
    "password": "yourpassword"
}
Sukces odpowiedzi
{
  "status": "ok",
  "token": "I6MTgxLCJpYXQiOjE1MDk1NTg4MTksIm4cCI6MTUwOTU1OTQxOX0.ACV0t3UyHXs0"
}
Błąd odpowiedzi
{
  "status": "error",
  "message": "Wrong username or password"
}

Raportu

Żądanie
curl - X GET\ 'https://www.clearvin.com/rest/vendor/report?vin=WBAFR7C57CC811956'\ -
  H 'Authorization: Bearer I6MTgxLCJpYXQiOjE1MDk1NTg4MTksIm4cCI6MTUwOTU1OTQxOX0.ACV0t3UyHXs0'\ -
  H 'Content-Type: application/json'
Sukces odpowiedzi
{
 "status": "ok",
 "result": {
  "id": "00CA168F",
  "vin": "WAUDG74F25N111998",
  "report": {
   "blackbook": {
      "publish_date": "12/29/2023",
      "data_freq": "D",
      "state": "NT",
      "country": "US",
      "vin": "3FAHP0HAB",
      "uvc": "2011300901",
      "groupnum": "0023",
      "model_year": "2011",
      "make": "Ford",
      "model": "Fusion",
      "series": "SE",
      "style": "4D Sedan",
      "mileage_cat": "B",
      "class_code": "C",
      "class_name": "Mid-Size Car",
      "description_score": "",
      "first_values_flag": false,
      "risk_score": "",
      "base_whole_xclean": 3900,
      "mileage_whole_xclean": 0,
      "add_deduct_whole_xclean": 0,
      "regional_whole_xclean": 0,
      "adjusted_whole_xclean": 3900,
      "mileage_whole_clean": 0,
      "add_deduct_whole_clean": 0,
      "regional_whole_clean": 0,
      "adjusted_whole_clean": 2900,
      "mileage_whole_avg": 0,
      "add_deduct_whole_avg": 0,
      "regional_whole_avg": 0,
      "adjusted_whole_avg": 1550,
      "mileage_whole_rough": 0,
      "add_deduct_whole_rough": 0,
      "regional_whole_rough": 0,
      "adjusted_whole_rough": 350,
      "base_retail_xclean": 7800,
      "mileage_retail_xclean": 0,
      "add_deduct_retail_xclean": 0,
      "regional_retail_xclean": 0,
      "adjusted_retail_xclean": 7800,
      "base_retail_clean": 6550,
      "mileage_retail_clean": 0,
      "add_deduct_retail_clean": 0,
      "regional_retail_clean": 0,
      "adjusted_retail_clean": 6550,
      "base_retail_avg": 4400,
      "mileage_retail_avg": 0,
      "add_deduct_retail_avg": 0,
      "regional_retail_avg": 0,
      "adjusted_retail_avg": 4400,
      "base_retail_rough": 2500,
      "mileage_retail_rough": 0,
      "add_deduct_retail_rough": 0,
      "regional_retail_rough": 0,
      "adjusted_retail_rough": 2500,
      "base_tradein_clean": 2980,
      "mileage_tradein_clean": 0,
      "add_deduct_tradein_clean": 0,
      "regional_tradein_clean": 0,
      "adjusted_tradein_clean": 2980,
      "base_tradein_avg": 1630,
      "mileage_tradein_avg": 0,
      "add_deduct_tradein_avg": 0,
      "regional_tradein_avg": 0,
      "adjusted_tradein_avg": 1630,
      "base_tradein_rough": 350,
      "mileage_tradein_rough": 0,
      "add_deduct_tradein_rough": 0,
      "regional_tradein_rough": 0,
      "adjusted_tradein_rough": 350,
      "region2": 0,
      "region3": 0,
      "region4": 0,
      "region5": 0,
      "region6": 0,
      "msrp": 21515,
      "retail_equipped": 23585,
      "price_includes": "AC AT",
      "wheel_base": 107.4,
      "tire_size": "225/50R17",
      "gvw": 3285,
      "seat_cap": "5",
      "fuel_type": "Gas",
      "fuel_cap": "17.5",
      "fuel_delivery": "SMPI",
      "hwy_mpg": "32",
      "city_mpg": "22",
      "engine_description": "2.5L I-4 SMPI DOHC",
      "cylinders": "4",
      "engine_displacement": "2.5L",
      "base_hp": "175 @ 6000",
      "taxable_hp": 19.6,
      "torque": "172 @ 4500",
      "oil_cap": "5.0",
      "transmission": "A",
      "drivetrain": "FWD",
      "num_gears": "6",
      "ext_doors": "4",
      "airbags": "Personal Safety System; Side Curtain",
      "basic_warranty": "3-year/36,000-mile, Limited",
      "powertrain_warranty": "5-year/60,000-mile",
      "road_assist_warranty": "5-year/60,000-mile",
      "add_deduct_list": [{
        "uoc": "87",
        "name": "Aluminum Wheels",
        "xclean": 100,
        "clean": 100,
        "avg": 100,
        "rough": 100,
        "auto": "N",
        "resid12": 0,
        "resid24": 0,
        "resid30": 0,
        "resid36": 0,
        "resid42": 0,
        "resid48": 0,
        "resid60": 0,
        "resid72": 0
      }, {
        "uoc": "12",
        "name": "Power Moonroof",
        "xclean": 150,
        "clean": 150,
        "avg": 150,
        "rough": 150,
        "auto": "N",
        "resid12": 0,
        "resid24": 0,
        "resid30": 0,
        "resid36": 0,
        "resid42": 0,
        "resid48": 0,
        "resid60": 0,
        "resid72": 0
      }, {
        "uoc": "16",
        "name": "V6",
        "xclean": 200,
        "clean": 200,
        "avg": 200,
        "rough": 200,
        "auto": "N",
        "resid12": 0,
        "resid24": 0,
        "resid30": 0,
        "resid36": 0,
        "resid42": 0,
        "resid48": 0,
        "resid60": 0,
        "resid72": 0
      }, {
        "uoc": "05",
        "name": "w/o Auto Trans",
        "xclean": -450,
        "clean": -450,
        "avg": -450,
        "rough": -450,
        "auto": "N",
        "resid12": 0,
        "resid24": 0,
        "resid30": 0,
        "resid36": 0,
        "resid42": 0,
        "resid48": 0,
        "resid60": 0,
        "resid72": 0
      }],
      "mileage_list": [{
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 1,
        "range_end": 8000,
        "xclean": 1475,
        "clean": 1550,
        "avg": 1625,
        "rough": 1625,
        "finadv": 1500,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 8001,
        "range_end": 20000,
        "xclean": 1375,
        "clean": 1475,
        "avg": 1550,
        "rough": 1625,
        "finadv": 1425,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 20001,
        "range_end": 32000,
        "xclean": 1300,
        "clean": 1375,
        "avg": 1475,
        "rough": 1550,
        "finadv": 1350,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 32001,
        "range_end": 44000,
        "xclean": 1225,
        "clean": 1300,
        "avg": 1375,
        "rough": 1475,
        "finadv": 1275,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 44001,
        "range_end": 56000,
        "xclean": 1150,
        "clean": 1225,
        "avg": 1300,
        "rough": 1375,
        "finadv": 1175,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 56001,
        "range_end": 68000,
        "xclean": 1075,
        "clean": 1150,
        "avg": 1225,
        "rough": 1300,
        "finadv": 1100,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 68001,
        "range_end": 80000,
        "xclean": 950,
        "clean": 1075,
        "avg": 1150,
        "rough": 1225,
        "finadv": 1000,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 80001,
        "range_end": 87000,
        "xclean": 800,
        "clean": 950,
        "avg": 1075,
        "rough": 1150,
        "finadv": 875,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 87001,
        "range_end": 94000,
        "xclean": 675,
        "clean": 800,
        "avg": 950,
        "rough": 1075,
        "finadv": 750,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 94001,
        "range_end": 101000,
        "xclean": 550,
        "clean": 675,
        "avg": 800,
        "rough": 950,
        "finadv": 600,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 101001,
        "range_end": 108000,
        "xclean": 400,
        "clean": 550,
        "avg": 675,
        "rough": 800,
        "finadv": 475,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 108001,
        "range_end": 115000,
        "xclean": 350,
        "clean": 400,
        "avg": 550,
        "rough": 675,
        "finadv": 375,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 115001,
        "range_end": 122000,
        "xclean": 300,
        "clean": 350,
        "avg": 400,
        "rough": 550,
        "finadv": 325,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 122001,
        "range_end": 125000,
        "xclean": 250,
        "clean": 300,
        "avg": 350,
        "rough": 400,
        "finadv": 275,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 125001,
        "range_end": 128000,
        "xclean": 175,
        "clean": 250,
        "avg": 300,
        "rough": 350,
        "finadv": 200,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 128001,
        "range_end": 131000,
        "xclean": 125,
        "clean": 175,
        "avg": 250,
        "rough": 300,
        "finadv": 150,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 131001,
        "range_end": 134000,
        "xclean": 75,
        "clean": 125,
        "avg": 175,
        "rough": 250,
        "finadv": 100,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 134001,
        "range_end": 137000,
        "xclean": 0,
        "clean": 75,
        "avg": 125,
        "rough": 175,
        "finadv": 50,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 137001,
        "range_end": 140000,
        "xclean": -75,
        "clean": 0,
        "avg": 75,
        "rough": 125,
        "finadv": -50,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 140001,
        "range_end": 143000,
        "xclean": -125,
        "clean": -75,
        "avg": 0,
        "rough": 75,
        "finadv": -100,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 143001,
        "range_end": 146000,
        "xclean": -175,
        "clean": -125,
        "avg": -75,
        "rough": 0,
        "finadv": -150,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 146001,
        "range_end": 149000,
        "xclean": -250,
        "clean": -175,
        "avg": -125,
        "rough": -75,
        "finadv": -200,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 149001,
        "range_end": 152000,
        "xclean": -300,
        "clean": -250,
        "avg": -175,
        "rough": -125,
        "finadv": -275,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 152001,
        "range_end": 155000,
        "xclean": -350,
        "clean": -300,
        "avg": -250,
        "rough": -175,
        "finadv": -325,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 155001,
        "range_end": 158000,
        "xclean": -400,
        "clean": -350,
        "avg": -300,
        "rough": -250,
        "finadv": -375,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 158001,
        "range_end": 161000,
        "xclean": -550,
        "clean": -400,
        "avg": -350,
        "rough": -300,
        "finadv": -475,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 161001,
        "range_end": 164000,
        "xclean": -675,
        "clean": -550,
        "avg": -400,
        "rough": -350,
        "finadv": -600,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 164001,
        "range_end": 171000,
        "xclean": -800,
        "clean": -675,
        "avg": -550,
        "rough": -400,
        "finadv": -750,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 171001,
        "range_end": 178000,
        "xclean": -950,
        "clean": -800,
        "avg": -675,
        "rough": -550,
        "finadv": -875,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 178001,
        "range_end": 185000,
        "xclean": -1075,
        "clean": -950,
        "avg": -800,
        "rough": -675,
        "finadv": -1000,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 185001,
        "range_end": 192000,
        "xclean": -1200,
        "clean": -1075,
        "avg": -950,
        "rough": -800,
        "finadv": -1150,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 192001,
        "range_end": 199000,
        "xclean": -1350,
        "clean": -1200,
        "avg": -1075,
        "rough": -950,
        "finadv": -1275,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 199001,
        "range_end": 206000,
        "xclean": -1575,
        "clean": -1350,
        "avg": -1200,
        "rough": -1075,
        "finadv": -1450,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 206001,
        "range_end": 213000,
        "xclean": -1650,
        "clean": -1575,
        "avg": -1350,
        "rough": -1200,
        "finadv": -1600,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 213001,
        "range_end": 225000,
        "xclean": -1650,
        "clean": -1650,
        "avg": -1575,
        "rough": -1350,
        "finadv": -1650,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 225001,
        "range_end": 237000,
        "xclean": -1650,
        "clean": -1650,
        "avg": -1650,
        "rough": -1575,
        "finadv": -1650,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 237001,
        "range_end": 249000,
        "xclean": -1650,
        "clean": -1650,
        "avg": -1650,
        "rough": -1650,
        "finadv": -1650,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 249001,
        "range_end": 261000,
        "xclean": -1650,
        "clean": -1650,
        "avg": -1650,
        "rough": -1650,
        "finadv": -1650,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 261001,
        "range_end": 273000,
        "xclean": -1650,
        "clean": -1650,
        "avg": -1650,
        "rough": -1650,
        "finadv": -1650,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 273001,
        "range_end": 999999,
        "xclean": -1650,
        "clean": -1650,
        "avg": -1650,
        "rough": -1650,
        "finadv": -1650,
        "mileage_cat": "B"
      }],
      "model_number_list": ["P0H"]
    }
  }
 }
}