შეფასების მონაცემთა API

ClearVin შეფასების API აერთიანებს ისტორიული შესყიდვებისა და რეალურ დროში აუქციონის მონაცემებს, მოცემული ავტომობილის საბაზრო ღირებულების სრულყოფილი სურათის მისაღებად. მონაცემთა წერტილებში შედის პიკის და საშუალო გასაყიდი ღირებულება, ვაჭრობა ღირებულებით და აუქციონის ღირებულება.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ: ბაზრის შეფასების მონაცემები ხელმისაწვდომია მხოლოდ მანქანებისთვის, მათ წარმოებულ მდგომარეობაში და არ შეიცავს ავტომობილის შემდგომ ცვლილებებს ავტომობილში ან სათაურის მდგომარეობაში ცვლილებებს.

ავტორიზაცია

თქვენ უნდა გამოიყენოთ ელ.ფოსტა და პაროლი, რომ მიიღოთ წვდომის ჟეტონი ამ URL- ის გამოყენებით:
POST https://www.clearvin.com/rest/vendor/login
მოთხოვნა უნდა იყოს რეგისტრირებული IP მისამართიდან. დატვირთვა უნდა იყოს:
{
  "email" : “[email protected]”,
  "password": "11111111"
}
პასუხი
ელემენტარულიაღწერაფორმატი
statusაღნიშნეთ, მოხდა თუ არა თხოვნის წარმატებით განხილვა, ან დასრულდა შეცდომითსიმების error ან ok
messageშეიცავს დეტალებს შედეგის შესახებ, თუ სტატუსი errorსიმებიანი
tokenJSON ვებ ჟეტონი. ჟეტონს ვადა 10 წუთში ეწურებასიმებიანი


თუ ელ.ფოსტა და პაროლი სწორია, ჟეტონს დაუბრუნდება პასუხი ჟეტონით შემდეგნაირად:
{
  "status": "ok",
  "token": " I6MTgxLCJpYXQiOjE1MDk1NTg4MTksIm4cCI6MTUwOTU1OTQxOX0.ACV0t3UyHXs0"
}


ანგარიში

ამ სიმბოლოს მიღების შემდეგ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ის, რომ მიიღოთ წვდომა ანგარიშებზე ამ URL– ს გამოყენებით:
GET https://www.clearvin.com/rest/vendor/report?vin=5UXFA13544LU21050
ამ საბოლოო წერტილის გამოსაყენებლად, თქვენ უნდა მიუთითოთ HTTP სათაური მოწოდებული სიმბოლოთი შემდეგი სახით:
Authorization: Bearer I6MTgxLCJpYXQiOjE1MDk1NTg4MTksIm4cCI6MTUwOTU1OTQxOX0.ACV0t3UyHXs0
პასუხი
ელემენტარულიაღწერატიპი
statusაღნიშნეთ, მოხდა თუ არა თხოვნის წარმატებით განხილვა, ან დასრულდა შეცდომითსიმების error ან ok
messageშეიცავს დეტალებს შედეგის შესახებ, თუ სტატუსი errorსიმებიანი
Report idშეიცავს მიმდინარე ანგარიშის ID- სსიმებიანი
Report vinმოითხოვა vinსიმებიანი
Report reportშეიცავს სრულ ინფორმაციას ავტომობილის შესახებJSON ობიექტი

ანგარიშების მიღება ასევე შეგიძლიათ html ხედში, შემდეგნაირი URL- ის გამოყენებით:
GET https://www.clearvin.com/rest/vendor/report?vin=5UXFA13544LU21050&format=html
და მოგვაწოდეთ შემდეგი HTTP სათაურები:
Authorization: Bearer I6MTgxLCJpYXQiOjE1MDk1NTg4MTksIm4cCI6MTUwOTU1OTQxOX0.ACV0t3UyHXs0
Content-Type: text/html


Auth წარმატება

თხოვნა
curl -X POST \
  https://www.clearvin.com/rest/vendor/login \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "email": "[email protected]",
    "password": "yourpassword"
}
რეაგირების წარმატება
{
  "status": "ok",
  "token": "I6MTgxLCJpYXQiOjE1MDk1NTg4MTksIm4cCI6MTUwOTU1OTQxOX0.ACV0t3UyHXs0"
}
პასუხის შეცდომა
{
  "status": "error",
  "message": "Wrong username or password"
}

ანგარიში

თხოვნა
curl - X GET\ 'https://www.clearvin.com/rest/vendor/report?vin=WBAFR7C57CC811956'\ -
  H 'Authorization: Bearer I6MTgxLCJpYXQiOjE1MDk1NTg4MTksIm4cCI6MTUwOTU1OTQxOX0.ACV0t3UyHXs0'\ -
  H 'Content-Type: application/json'
რეაგირების წარმატება
{
 "status": "ok",
 "result": {
  "id": "00CA168F",
  "vin": "WAUDG74F25N111998",
  "report": {
   "blackbook": {
      "publish_date": "12/29/2023",
      "data_freq": "D",
      "state": "NT",
      "country": "US",
      "vin": "3FAHP0HAB",
      "uvc": "2011300901",
      "groupnum": "0023",
      "model_year": "2011",
      "make": "Ford",
      "model": "Fusion",
      "series": "SE",
      "style": "4D Sedan",
      "mileage_cat": "B",
      "class_code": "C",
      "class_name": "Mid-Size Car",
      "description_score": "",
      "first_values_flag": false,
      "risk_score": "",
      "base_whole_xclean": 3900,
      "mileage_whole_xclean": 0,
      "add_deduct_whole_xclean": 0,
      "regional_whole_xclean": 0,
      "adjusted_whole_xclean": 3900,
      "mileage_whole_clean": 0,
      "add_deduct_whole_clean": 0,
      "regional_whole_clean": 0,
      "adjusted_whole_clean": 2900,
      "mileage_whole_avg": 0,
      "add_deduct_whole_avg": 0,
      "regional_whole_avg": 0,
      "adjusted_whole_avg": 1550,
      "mileage_whole_rough": 0,
      "add_deduct_whole_rough": 0,
      "regional_whole_rough": 0,
      "adjusted_whole_rough": 350,
      "base_retail_xclean": 7800,
      "mileage_retail_xclean": 0,
      "add_deduct_retail_xclean": 0,
      "regional_retail_xclean": 0,
      "adjusted_retail_xclean": 7800,
      "base_retail_clean": 6550,
      "mileage_retail_clean": 0,
      "add_deduct_retail_clean": 0,
      "regional_retail_clean": 0,
      "adjusted_retail_clean": 6550,
      "base_retail_avg": 4400,
      "mileage_retail_avg": 0,
      "add_deduct_retail_avg": 0,
      "regional_retail_avg": 0,
      "adjusted_retail_avg": 4400,
      "base_retail_rough": 2500,
      "mileage_retail_rough": 0,
      "add_deduct_retail_rough": 0,
      "regional_retail_rough": 0,
      "adjusted_retail_rough": 2500,
      "base_tradein_clean": 2980,
      "mileage_tradein_clean": 0,
      "add_deduct_tradein_clean": 0,
      "regional_tradein_clean": 0,
      "adjusted_tradein_clean": 2980,
      "base_tradein_avg": 1630,
      "mileage_tradein_avg": 0,
      "add_deduct_tradein_avg": 0,
      "regional_tradein_avg": 0,
      "adjusted_tradein_avg": 1630,
      "base_tradein_rough": 350,
      "mileage_tradein_rough": 0,
      "add_deduct_tradein_rough": 0,
      "regional_tradein_rough": 0,
      "adjusted_tradein_rough": 350,
      "region2": 0,
      "region3": 0,
      "region4": 0,
      "region5": 0,
      "region6": 0,
      "msrp": 21515,
      "retail_equipped": 23585,
      "price_includes": "AC AT",
      "wheel_base": 107.4,
      "tire_size": "225/50R17",
      "gvw": 3285,
      "seat_cap": "5",
      "fuel_type": "Gas",
      "fuel_cap": "17.5",
      "fuel_delivery": "SMPI",
      "hwy_mpg": "32",
      "city_mpg": "22",
      "engine_description": "2.5L I-4 SMPI DOHC",
      "cylinders": "4",
      "engine_displacement": "2.5L",
      "base_hp": "175 @ 6000",
      "taxable_hp": 19.6,
      "torque": "172 @ 4500",
      "oil_cap": "5.0",
      "transmission": "A",
      "drivetrain": "FWD",
      "num_gears": "6",
      "ext_doors": "4",
      "airbags": "Personal Safety System; Side Curtain",
      "basic_warranty": "3-year/36,000-mile, Limited",
      "powertrain_warranty": "5-year/60,000-mile",
      "road_assist_warranty": "5-year/60,000-mile",
      "add_deduct_list": [{
        "uoc": "87",
        "name": "Aluminum Wheels",
        "xclean": 100,
        "clean": 100,
        "avg": 100,
        "rough": 100,
        "auto": "N",
        "resid12": 0,
        "resid24": 0,
        "resid30": 0,
        "resid36": 0,
        "resid42": 0,
        "resid48": 0,
        "resid60": 0,
        "resid72": 0
      }, {
        "uoc": "12",
        "name": "Power Moonroof",
        "xclean": 150,
        "clean": 150,
        "avg": 150,
        "rough": 150,
        "auto": "N",
        "resid12": 0,
        "resid24": 0,
        "resid30": 0,
        "resid36": 0,
        "resid42": 0,
        "resid48": 0,
        "resid60": 0,
        "resid72": 0
      }, {
        "uoc": "16",
        "name": "V6",
        "xclean": 200,
        "clean": 200,
        "avg": 200,
        "rough": 200,
        "auto": "N",
        "resid12": 0,
        "resid24": 0,
        "resid30": 0,
        "resid36": 0,
        "resid42": 0,
        "resid48": 0,
        "resid60": 0,
        "resid72": 0
      }, {
        "uoc": "05",
        "name": "w/o Auto Trans",
        "xclean": -450,
        "clean": -450,
        "avg": -450,
        "rough": -450,
        "auto": "N",
        "resid12": 0,
        "resid24": 0,
        "resid30": 0,
        "resid36": 0,
        "resid42": 0,
        "resid48": 0,
        "resid60": 0,
        "resid72": 0
      }],
      "mileage_list": [{
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 1,
        "range_end": 8000,
        "xclean": 1475,
        "clean": 1550,
        "avg": 1625,
        "rough": 1625,
        "finadv": 1500,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 8001,
        "range_end": 20000,
        "xclean": 1375,
        "clean": 1475,
        "avg": 1550,
        "rough": 1625,
        "finadv": 1425,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 20001,
        "range_end": 32000,
        "xclean": 1300,
        "clean": 1375,
        "avg": 1475,
        "rough": 1550,
        "finadv": 1350,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 32001,
        "range_end": 44000,
        "xclean": 1225,
        "clean": 1300,
        "avg": 1375,
        "rough": 1475,
        "finadv": 1275,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 44001,
        "range_end": 56000,
        "xclean": 1150,
        "clean": 1225,
        "avg": 1300,
        "rough": 1375,
        "finadv": 1175,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 56001,
        "range_end": 68000,
        "xclean": 1075,
        "clean": 1150,
        "avg": 1225,
        "rough": 1300,
        "finadv": 1100,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 68001,
        "range_end": 80000,
        "xclean": 950,
        "clean": 1075,
        "avg": 1150,
        "rough": 1225,
        "finadv": 1000,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 80001,
        "range_end": 87000,
        "xclean": 800,
        "clean": 950,
        "avg": 1075,
        "rough": 1150,
        "finadv": 875,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 87001,
        "range_end": 94000,
        "xclean": 675,
        "clean": 800,
        "avg": 950,
        "rough": 1075,
        "finadv": 750,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 94001,
        "range_end": 101000,
        "xclean": 550,
        "clean": 675,
        "avg": 800,
        "rough": 950,
        "finadv": 600,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 101001,
        "range_end": 108000,
        "xclean": 400,
        "clean": 550,
        "avg": 675,
        "rough": 800,
        "finadv": 475,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 108001,
        "range_end": 115000,
        "xclean": 350,
        "clean": 400,
        "avg": 550,
        "rough": 675,
        "finadv": 375,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 115001,
        "range_end": 122000,
        "xclean": 300,
        "clean": 350,
        "avg": 400,
        "rough": 550,
        "finadv": 325,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 122001,
        "range_end": 125000,
        "xclean": 250,
        "clean": 300,
        "avg": 350,
        "rough": 400,
        "finadv": 275,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 125001,
        "range_end": 128000,
        "xclean": 175,
        "clean": 250,
        "avg": 300,
        "rough": 350,
        "finadv": 200,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 128001,
        "range_end": 131000,
        "xclean": 125,
        "clean": 175,
        "avg": 250,
        "rough": 300,
        "finadv": 150,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 131001,
        "range_end": 134000,
        "xclean": 75,
        "clean": 125,
        "avg": 175,
        "rough": 250,
        "finadv": 100,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 134001,
        "range_end": 137000,
        "xclean": 0,
        "clean": 75,
        "avg": 125,
        "rough": 175,
        "finadv": 50,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 137001,
        "range_end": 140000,
        "xclean": -75,
        "clean": 0,
        "avg": 75,
        "rough": 125,
        "finadv": -50,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 140001,
        "range_end": 143000,
        "xclean": -125,
        "clean": -75,
        "avg": 0,
        "rough": 75,
        "finadv": -100,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 143001,
        "range_end": 146000,
        "xclean": -175,
        "clean": -125,
        "avg": -75,
        "rough": 0,
        "finadv": -150,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 146001,
        "range_end": 149000,
        "xclean": -250,
        "clean": -175,
        "avg": -125,
        "rough": -75,
        "finadv": -200,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 149001,
        "range_end": 152000,
        "xclean": -300,
        "clean": -250,
        "avg": -175,
        "rough": -125,
        "finadv": -275,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 152001,
        "range_end": 155000,
        "xclean": -350,
        "clean": -300,
        "avg": -250,
        "rough": -175,
        "finadv": -325,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 155001,
        "range_end": 158000,
        "xclean": -400,
        "clean": -350,
        "avg": -300,
        "rough": -250,
        "finadv": -375,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 158001,
        "range_end": 161000,
        "xclean": -550,
        "clean": -400,
        "avg": -350,
        "rough": -300,
        "finadv": -475,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 161001,
        "range_end": 164000,
        "xclean": -675,
        "clean": -550,
        "avg": -400,
        "rough": -350,
        "finadv": -600,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 164001,
        "range_end": 171000,
        "xclean": -800,
        "clean": -675,
        "avg": -550,
        "rough": -400,
        "finadv": -750,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 171001,
        "range_end": 178000,
        "xclean": -950,
        "clean": -800,
        "avg": -675,
        "rough": -550,
        "finadv": -875,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 178001,
        "range_end": 185000,
        "xclean": -1075,
        "clean": -950,
        "avg": -800,
        "rough": -675,
        "finadv": -1000,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 185001,
        "range_end": 192000,
        "xclean": -1200,
        "clean": -1075,
        "avg": -950,
        "rough": -800,
        "finadv": -1150,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 192001,
        "range_end": 199000,
        "xclean": -1350,
        "clean": -1200,
        "avg": -1075,
        "rough": -950,
        "finadv": -1275,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 199001,
        "range_end": 206000,
        "xclean": -1575,
        "clean": -1350,
        "avg": -1200,
        "rough": -1075,
        "finadv": -1450,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 206001,
        "range_end": 213000,
        "xclean": -1650,
        "clean": -1575,
        "avg": -1350,
        "rough": -1200,
        "finadv": -1600,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 213001,
        "range_end": 225000,
        "xclean": -1650,
        "clean": -1650,
        "avg": -1575,
        "rough": -1350,
        "finadv": -1650,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 225001,
        "range_end": 237000,
        "xclean": -1650,
        "clean": -1650,
        "avg": -1650,
        "rough": -1575,
        "finadv": -1650,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 237001,
        "range_end": 249000,
        "xclean": -1650,
        "clean": -1650,
        "avg": -1650,
        "rough": -1650,
        "finadv": -1650,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 249001,
        "range_end": 261000,
        "xclean": -1650,
        "clean": -1650,
        "avg": -1650,
        "rough": -1650,
        "finadv": -1650,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 261001,
        "range_end": 273000,
        "xclean": -1650,
        "clean": -1650,
        "avg": -1650,
        "rough": -1650,
        "finadv": -1650,
        "mileage_cat": "B"
      }, {
        "model_year": "2011",
        "range_begin": 273001,
        "range_end": 999999,
        "xclean": -1650,
        "clean": -1650,
        "avg": -1650,
        "rough": -1650,
        "finadv": -1650,
        "mileage_cat": "B"
      }],
      "model_number_list": ["P0H"]
    }
  }
 }
}