Informacje o szkodach
Źródło: NMVTIS (federalna baza danych)

Ten numer VIN znajduje się w informacjach o Zezłomowaniach / Uszkodzonych lub Ubezpieczeniach, ponieważ firma, która przesłała VIN do NMVTIS, uznała pojazd za zezłomowany, uszkodzony lub, w przypadku ubezpieczyciela, za całkowitą stratę. Informacje w polu STAN oznaczają, co stało się z numerem VIN (tj. Pojazdem) od momentu wejścia w posiadanie firmy.
Data uzyskana
Jednostka
Lokalizacja
Informacje kontaktowe
Eksport
STAN
24 mar 2024
IAA
WESTCHESTER,IL
Phone: 7084927000
NO
DO POTWIERDZENIA
24 mar 2024
IAA
WESTCHESTER,IL
Phone: 7084927000
NO
SPRZEDANE
26 lis 2020
IAA
WESTCHESTER,IL
Phone: 7084927000
NO
DO POTWIERDZENIA
26 lis 2020
IAA
WESTCHESTER,IL
Phone: 7084927000
NO
SPRZEDANE
Data uzyskana
24 mar 2024
Jednostka
IAA
Lokalizacja
WESTCHESTER,IL
Informacje kontaktowe
Phone: 7084927000
Eksport
NO
STAN
DO POTWIERDZENIA
Data uzyskana
24 mar 2024
Jednostka
IAA
Lokalizacja
WESTCHESTER,IL
Informacje kontaktowe
Phone: 7084927000
Eksport
NO
STAN
SPRZEDANE
Data uzyskana
26 lis 2020
Jednostka
IAA
Lokalizacja
WESTCHESTER,IL
Informacje kontaktowe
Phone: 7084927000
Eksport
NO
STAN
DO POTWIERDZENIA
Data uzyskana
26 lis 2020
Jednostka
IAA
Lokalizacja
WESTCHESTER,IL
Informacje kontaktowe
Phone: 7084927000
Eksport
NO
STAN
SPRZEDANE

Dokumentacja ubezpieczeniowa
Źródło: NMVTIS (federalna baza danych)

Czyste zapisy

Informacje o historii dokumentów własności
Źródło: NMVTIS (federalna baza danych)

Aktualne informacje o dokumentach własności

Data wydania dokumentu własności (title)
Stan
Przebieg
10 maj 2024
132,976 M

Historia Własności

Data wydania dokumentu własności (title)
Stan
Przebieg
10 kwi 2024
132,952 M
1 gru 2023
92,736 M
6 lip 2021
92,736 M
8 lut 2021
92,710 M
6 sty 2021
43,218 M
30 paź 2018
43,218 M
6 lis 2013
98 M

Informacje o dokumentach własności
Źródło: NMVTIS (federalna baza danych)

Rodzaj dokumentu własności
Stan
Przebudowany
Pojazd oznaczony wcześniej jako "salvage", który przeszedł kontrolę antykradzieżową i kontrolę bezpieczeństwa lub inne procedury jurysdykcyjne, aby upewnić się, że pojazd został przebudowany zgodnie z wymaganymi normami. Znany również jako "prior salvage".
Znaleziono wpis
Stosowany : 31 sty 2021
Zastosowany przez: NORTH CAROLINA
Trzymany u właściciela
Pojazd, który firma ubezpieczeniowa uznała za całkowitą szkodę, ale właściciel zachowuje prawo posiadania i własności pojazdu.
Znaleziono wpis
Stosowany : 7 lut 2021
Zastosowany przez: NORTH CAROLINA
Czysty certyfikat
Brak żadnych wpisów dla tego pojazdu.
Brak zgłoszonego wpisu
Szkoda - powódź
Pojazd uszkodzony w wyniku powodzi słodkowodnej (lub nie wiadomo, czy szkoda została spowodowana przez wodę słodką czy słoną).
Brak zgłoszonego wpisu
Szkoda - pożar
Pojazd uszkodzony w wyniku pożaru.
Brak zgłoszonego wpisu
Szkoda - grad
Pojazd uszkodzony przez grad.
Brak zgłoszonego wpisu
Szkoda - słona woda
Pojazd uszkodzony w wyniku zalania wodą słoną.
Brak zgłoszonego wpisu
Wandalizm
Pojazd uszkodzony przez wandali.
Brak zgłoszonego wpisu
Kit
Pojazd, który został zbudowany przez połączenie podwozia z innym (niezgodnym VIN) silnikiem ramy i częściami nadwozia. Numer VIN na podwoziu jest używany jako VIN pojazdu.
Brak zgłoszonego wpisu
Zdemontowany na części
Pojazd można sprzedawać tylko jako części i nie można go legalnie prowadzić.
Brak zgłoszonego wpisu
Junk
Pojazd nie nadaje się do bezpiecznego użytkowania na drogach lub autostradach i nie ma wartości odsprzedaży, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest źródłem części \ złomu lub właściciel pojazdu nieodwracalnie wskazał pojazd, jako źródło części lub złomu. Ten pojazd nigdy nie będzie posiadać tytułu własności i nie może być zarejestrowany. Znany również jako nienaprawialny, zezłomowany lub zniszczony.
Brak zgłoszonego wpisu
Zrekonstruowany
Pojazd, który został na stałe zmieniony w stosunku do oryginalnej konstrukcji poprzez usunięcie lub zastąpienie głównych komponentów.
Brak zgłoszonego wpisu
Salvage
"Uszkodzenie lub Nieokreślony - jakikolwiek pojazd, który został uderzony, zniszczony lub uszkodzony w takim stopniu, w jakim całkowity szacunkowy lub rzeczywisty koszt części i robocizny w celu odbudowy lub naprawy pojazdu do stanu sprzed wypadku i legalnej eksploatacji na drogach lub autostradach przekracza określoną przez jurysdykcję wartość detaliczną pojazdu. Wartość detaliczna pojazdu jest określana na podstawie aktualnego sporządzenia (obejmującego automatyczne bazy danych) wartości detalicznych pojazdów. Salvage - Uszkodzenie lub Nieokreślony obejmuje również każdy pojazd, do którego firma ubezpieczeniowa nabywa prawo własności na podstawie odszkodowania "lub jakikolwiek pojazd, właściciel którego, oznaczy pojazd jako salvage, uzyskując tytuł salvage bez "w odniesieniu do zakresu uszkodzeń i napraw pojazdu lub jakichkolwiek pojazdów", dla których jurysdykcja nie jest w stanie określić powodu, dla którego pojazd został uznany za jako salvage.
Brak zgłoszonego wpisu
Pojazd testowy
Pojazd jest zbudowany i utrzymywany przez producenta lub został zmodernizowany przez stronę trzecią w celu przeprowadzenia testów i może nie zostać uznany za zdatny do ruchu drogowego po zakończeniu testów.
Brak zgłoszonego wpisu
Zmodernizowany
Każdy pojazd zmodyfikowany poprzez instalację nowej kabiny i podwozia istniejącego pojazdu, który został odnowiony, w wyniku czego powstał pojazd o większej wartości lub pojazd o nowym stylu.
Brak zgłoszonego wpisu
Po kolizji
Pojazd uszkodzony w wyniku kolizji.
Brak zgłoszonego wpisu
Zastrzeżony
Usunięto na korzyść kodu 09. Kod 15 był "" Prior Salvage."""
Brak zgłoszonego wpisu
Retencja Salvage
Pojazd jest oznakowany jako salvage i jest przechowywany przez właściciela.
Brak zgłoszonego wpisu
Poprzednio taksówka
Pojazd wcześniej był zarejestrowany jako taksówka.
Brak zgłoszonego wpisu
Poprzednio pojazd policyjny
Pojazd wcześniej był zarejestrowany jako pojazd policyjny.
Brak zgłoszonego wpisu
Obecnie taksówka
Pojazd jest obecnie zarejestrowany jako taksówka.
Brak zgłoszonego wpisu
Obecnie pojazd policyjny
Pojazd jest obecnie zarejestrowany jako pojazd policyjny.
Brak zgłoszonego wpisu
Regenerowany
Pojazd został zrekonstruowany przez producenta.
Brak zgłoszonego wpisu
Z szarej strefy
Pojazd został wyprodukowany do użytku poza Stanami Zjednoczonymi i został sprowadzony do Stanów Zjednoczonych. Pozycja „22” została zastąpiona pozycjami „45” i „46” od 25.06.01.
Brak zgłoszonego wpisu
Zwrot gwarancyjny
Pojazd zwrócony do producenta z powodu naruszenia gwarancji.
Brak zgłoszonego wpisu
Zabytkowy
Pojazd ma ponad 50 lat.
Brak zgłoszonego wpisu
Klasyk
"Pojazd ma ponad 20 lat i spełnia inne kryteria specyficzne dla jurysdykcji, np. stan pojazdu itd.
Brak zgłoszonego wpisu
Pojazd rolniczy
Pojazd będzie eksploatowany głównie po drogach prywatnych w celach rolniczych.
Brak zgłoszonego wpisu
Pojazd do przewozu drewna
Pojazd będzie eksploatowany głównie na drogach prywatnych jako pojazd do transportu drewna
Brak zgłoszonego wpisu
Street Rod
Pojazd został zmodyfikowany i nie odpowiada specyfikacjom producenta, natomiast modyfikacje są zgodne z kryteriami obowiązującymi w danej jurysdykcji.
Brak zgłoszonego wpisu
"Pojazd posiada ponownie wydany numer VIN"
Numer VIN podwozia został ponownie wydany, tj. Ten sam numer VIN został ponownie wykorzystany.
Brak zgłoszonego wpisu
Replika
Pojazd z nadwoziem zbudowanym tak, aby przypominał i był reprodukcją innego pojazdu z danego roku i danego producenta.
Brak zgłoszonego wpisu
Po szkodzie całkowitej
Pojazd, który został uznany za całkowitą szkodę przez jurysdykcję lub ubezpieczyciela (lub gdy ubezpieczyciel nabył prawo własności do pojazdu) i jest zobowiązany do pokrycia szkody.
Brak zgłoszonego wpisu
Wydano gwarancję
Firma ubezpieczeniowa wystawiła formalne zobowiązanie na pojazd, ponieważ nie można udowodnić własności pojazdu; pozwala to na sprzedaż pojazdu i nadanie mu tytułu. Uwaga: ta pozycja nie jest ważna po 17 stycznia 2003 r.
Brak zgłoszonego wpisu
Kopia z wykazu urzędowego
Dokument własności jest tytułem faksymilowym, a nie aktywnym (oryginalnym lub zduplikowanym) dokumentem własności.
Brak zgłoszonego wpisu
Tylko na części
Pojazd może być używany tylko na części. Ten kod nie jest już używany, użyto '07 - Dismantled'.
Brak zgłoszonego wpisu
Odnaleziony po kradzieży
Pojazd był wcześniej określany jako salvage w wyniku kradzieży. Pojazd został naprawiony i sprawdzony (lub spełnił wymogi innych procedur prawnych) i może być użytkowany zgodnie z prawem.
Brak zgłoszonego wpisu
Nieujawniony zastaw
Pojazd wjechał do jurysdykcji z tytułem własności z jurysdykcji, która nie ujawnia informacji o posiadaczu zastawu na tytule własności. Jurysdykcja z tytułem własności może wydać nowy tytuł własności bez tych danych, jeśli nie wpłynie zawiadomienie o zabezpieczeniu pojazdu w ramach czasowych określonych przez jurysdykcję. Uwaga: ta pozycja nie jest ważna po 17 stycznia 2003 r.
Brak zgłoszonego wpisu
" Trzymany przez poprzedniego właściciela"
Pojazd, który wcześniej posiadał wpis "Trzymany u właściciela" został sprzedany. Tytuł własności nowego właściciela będzie zawierać tę pozycję.
Brak zgłoszonego wpisu
"Nie naprawiono niezgodności w pojeździe"
Usterka niezwiązana z bezpieczeństwem zgłoszona do jurysdykcji przez producenta pojazdu nadal jest nieusunięta.
Brak zgłoszonego wpisu
"Niezgodność pojazdu została naprawiona"
Usterka niezwiązana z bezpieczeństwem zgłoszona do jurysdykcji przez producenta pojazdu została usunięta.
Brak zgłoszonego wpisu
"Usterka bezpieczeństwa pojazdu - nienaprawiona"
Wada związana z bezpieczeństwem zgłoszona do jurysdykcji przez producenta pojazdu nadal jest nieusunięta.
Brak zgłoszonego wpisu
"Usterka bezpieczeństwa pojazdu - naprawiona"
Usterka związana z bezpieczeństwem zgłoszona do jurysdykcji przez producenta pojazdu została usunięta.
Brak zgłoszonego wpisu
"VIN został zastąpiony numerem VIN przypisanym w nowym stanie"
Tytuł własności nie wynika z numeru VIN. Ta pozycja może być wydana dla pojazdów przebudowanych.
Brak zgłoszonego wpisu
Szara strefa
Pojazd został wyprodukowany do użytku poza Stanami Zjednoczonymi i został sprowadzony do Stanów Zjednoczonych. Pojazd nie jest zgodny z obowiązującymi normami federalnymi.
Brak zgłoszonego wpisu
Szara strefa
Pojazd został wyprodukowany do użytku poza Stanami Zjednoczonymi i został sprowadzony do Stanów Zjednoczonych. Pojazd nie jest zgodny z obowiązującymi normami federalnymi.
Brak zgłoszonego wpisu
Zakupiony przez Producenta
Pojazd, który został odkupiony przez producenta w ramach przepisów określonych przez jurysdykcję lub przepisów prawa, takich jak przepisy dotyczące prawa zwrotu zakupionego towaru. Na przykład producent może być zobowiązany do odkupienia pojazdu po określonej liczbie prób naprawy, które nie rozwiały głównego problemu nowego pojazdu lub jeśli nowy pojazd był wyłączony z eksploatacji w celu naprawy tego samego problemu przez skumulowany okres 30 dni lub dłużej w ciągu jednego roku od zakupu.
Brak zgłoszonego wpisu
Pojazd z wypożyczalni
Wcześniej służył do wynajmu
Brak zgłoszonego wpisu
Salvage - Kradzież
Każdy pojazd, którego jurysdykcja zgłaszająca uznaje za salvage, ponieważ firma ubezpieczeniowa nabyła prawo własności na podstawie ugody po kradzieży pojazdu.
Brak zgłoszonego wpisu
"Salvage - przyczyny inne niż uszkodzenie lub kradzież"
Każdy pojazd, który jurysdykcja zgłaszająca uważa za ocalony na podstawie takich kryteriów, jak "abandonment" nieobjęte pozycjami: Salvage; Uszkodzenie lub Nieokreślony; oraz Salvage - Kradzież. Uwaga! Procent uszkodzeń nie jest zgłaszany z kodem pozycji 50.
Brak zgłoszonego wpisu
Ujawnione uszkodzenia
Pojazd doznał uszkodzeń w zakresie, w jakim szkoda jest wymagana do ujawnienia zgodnie z prawem o ujawnianiu szkód obowiązującym w danej jurysdykcji.
Brak zgłoszonego wpisu
Wcześniejszy
Pojazd skonstruowany na podstawie naprawy pojazdu, który został zniszczony i był Nadający się do naprawy / lub uznany za nienaprawialny lub w inny sposób uznany za nienadający się do nadania tytułu prawnego ze względu na rozmiar uszkodzenia pojazdu, ale nadano mu tytuł własności zgodnie z prawem stanowym po spełnieniu określonych kryterium.
Brak zgłoszonego wpisu
Pojazd tylko na eksport
Pojazd salvage lub junk przeznaczony do wywozu poza Stany Zjednoczone i/lub jego lokalizacja nie kwalifikuje się do zmiany tytułu własności/ponownej rejestracji do użytku na drogach w Stanach Zjednoczonych.
Brak zgłoszonego wpisu
Zgnieciony
Rama lub podwozie pojazdu zostało zmiażdżone lub w inny sposób zniszczone tak, że użycie go do konstrukcji innego pojazdu jest fizycznie niemożliwe.
Brak zgłoszonego wpisu
Substancja niebezpieczna
Pojazd skażony substancją niebezpieczną - jurysdykcja ustaliła, że pojazd został skażony „substancją niebezpieczną” i jest niebezpieczny w użyciu. Z wyłączeniem pojazdów uszkodzonych w wyniku powodzi.

"Substancja niebezpieczna" to każda substancja, która może obniżyć bezpieczeństwo pojazdu lub spowodować obrażenia u osób znajdujących się w pojeździe. "Substancja niebezpieczna" ma jedną lub więcej następujących "właściwości niebezpiecznych":
  • Wybuchowość
  • Palność
  • Zdolność do utleniania (przyspieszenia pożaru)
  • Toksyczność ludzka (ostra lub przewlekła)
  • Korozyjność (na tkankę ludzką lub metal)
  • Toksyczność ekologiczna (z bioakumulacją lub bez)
  • Zdolność do rozwinięcia jednej lub więcej z powyższych właściwości w kontakcie z powietrzem lub wodą.
Brak zgłoszonego wpisu
Rzeczywisty
Prawdziwy przebieg pojazdu. Licznik przebiegu nie został naruszony w związku z osiągnięciem ograniczeń mechanicznych lub nie został zmieniony.
Brak zgłoszonego wpisu
Nieprawdziwy
Ustalono, że odczyt licznika przebiegu różni się od rzeczywistego przebiegu pojazdu.
Brak zgłoszonego wpisu
Nieprawdziwy
Zweryfikowano fałszywy odczyt licznika przebiegu . Ustalono, że stan licznika przebiegu różni się od rzeczywistego przebiegu pojazdu.
Brak zgłoszonego wpisu
"Zwolniony z ujawnienia licznika przebiegu"
Pojazd spełnia kryteria, które pozwalają mu zmienić właściciela bez ujawniania odczytu licznika przebiegu.
Brak zgłoszonego wpisu
"Przekracza ograniczenia mechaniczne"
Odczyt licznika przebiegu jest mniejszy niż rzeczywisty przebieg pojazdu, ponieważ licznik przebiegu nie może wyświetlić całkowitej liczby pokonanych mil.
Brak zgłoszonego wpisu
"Licznik przebiegu może być wymieniony"
Organ nadający tytuł własności ma powody, by sądzić, że odczyt licznika przebiegu nie odzwierciedla rzeczywistego przebiegu pojazdu z powodu zmiany licznika przebiegu.
Brak zgłoszonego wpisu
Licznik przebiegu został wymieniony
Licznik przebiegu w pojeździe nie jest licznikiem przebiegu zamontowanym w pojeździe w momencie jego produkcji.
Brak zgłoszonego wpisu
"Zatrzymanie się w czasie odnowienia"
Odczyt licznika przebiegu zatrzymał się, gdy on został odnowiony.
Brak zgłoszonego wpisu
"Rozbieżność odczytu licznika przebiegu"
Organ nadający tytuł własności ma powody, by sądzić, że odczyt licznika przebiegu nie odzwierciedla rzeczywistego przebiegu pojazdu ze względu na znane wcześniej zarejestrowane wartości licznika przebiegu pojazdu.
Brak zgłoszonego wpisu
Kontakt w sprawie tytułu własności
Organ wydający tytuł własności wie o pewnym problemie z odczytem licznika przebiegu, którego nie może wskazać na tytule własnościowym. Organ wydający tytuł własności omówi problem (proces ręczny) z upoważnionymi osobami.
Brak zgłoszonego wpisu
"Naprawiony poprzednie przekroczony graniczny limit odczytu"
Pozycja skorygowana przez pozycję 72.
Brak zgłoszonego wpisu
Oczekujący Junk
Program Consumer Assistance to Recycle and Save (CARS) polega na przetworzeniu wniosku, którego zatwierdzenie spowoduje, że ten pojazd "CARS.gov " nie będzie mógł poruszać się po drogach publicznych i autostradach. Pojazd nie będzie miał wartości, z wyjątkiem bycia źródłem części lub złomu, nie może być zgnieciony lub przeznaczony do rozbiórki w określonym czasie (w tym blok silnika) i nie może być eksportowany przed zgnieceniem lub rozbiorem. Dodatkowe informacje dotyczące programu CARS można znaleźć na stronie CARS.gov. Zgodnie z programem o pomocy konsumentom w recyklingu i utylizacji odpadów.
Brak zgłoszonego wpisu
Pojazd Junk
"2009 (CARS) ten pojazd nie jest w stanie poruszać się po publicznych ulicach, " CARS.gov" drogach i autostradach. Pojazd nie będzie miał wartości, z wyjątkiem bycia źródłem części lub złomu, nie może być zgnieciony lub przeznaczony do rozbiórki w określonym czasie (w tym blok silnika) i nie może być eksportowany.
Brak zgłoszonego wpisu
Pokaż więcej (60)Pokaż mniej